Comics Flying Circus

Portal => News => Wątek zaczęty przez: T#M on Czerwiec 06, 2018, 12:08:39Tytuł: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 06, 2018, 12:08:39
Jak ju? reklamowa?em w czasie zako?czenia Najczarniejszej Nocy, szsty czerwiec to dla nas data wyj?tkowa. Wyj?tkowa dlatego, ?e w tym dniu Comics Flying Circus obchodzi urodziny. Dodam, ?e data ta jest umowna. Najstarsi Indianie nie pami?taj?, ktrego dnia ktrego miesi?ca dok?adnie powsta?a nasza skromna grupa. Jedno jest pewne - by? rok 2004. Z kolei szstego czerwca 2007 roku ruszy? nasz portal (http://www.grupa-cfc.pl/forum/index.php?topic=58.0). St?d ta data.

No, ale wystarczy o historii, ktra swoj? drog? jest burzliwa, buduj?ca i inspiruj?ca.
Przygotowali?my dla Was translacje z okazji naszych czternastych urodzin. Du?o, ma?o, w punkt, nie w punkt... To zale?y od gustu. Dlatego nie b?d? pisa? "dla ka?dego co? dobrego", bo nie jeste?my od tego, ?eby zaspokaja? potrzeby wszystkich. Zrobili?my te translacje, bo chcieli?my. Bo to s? fajne komiksy. Bo naszym zdaniem warto by?o si? w to bawi?.

Na pierwszy ogie? rzucamy Wam pierwszy tom Green Lantern - Ziemia Jeden. Mamy ju? swoje do?wiadczenia z powie?ciami graficznymi DC Comics z serii Ziemia Jeden (je?li kto? nie wie - Superman: Ziemia Jeden (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/158), Teen Titans: Ziemia Jeden (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/240) oraz Wonder Woman - Ziemia Jeden (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/377)), ale najnowszy komiks spod tego znaku zmit? mnie z powierzchni ziemi. Geneza Zielonej Latarni na miar? naszych czasw, chcia?oby si? rzec. ?wietne rysunki, nietuzinkowy scenariusz, budowanie Korpusu... Polecam, polecam, jeszcze raz polecam! Naprawd? bardzo dobry komiks!

(http://www.grupa-cfc.pl/grafika/greenlanternziemiajeden/greenlanternzie0.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/400)

Green Lantern - Ziemia Jeden tom 1:
Scenariusz - Corinna Sara Bechko, Gabriel Hardman
Rysunki - Gabriel Hardman


Dalej mamy kontynuacj? Thor v3. Po numerze dwunastym serii, wydawnictwo, oczywi?cie, postanowi?o zsumowa? numeracj? i wysz?o im, ?e wraz z tym numerem b?dzie tego 600 pozycji. Tak wi?c nast?pny w kolejce jest Thor #600. Bez oznaczenia v3. Tak dla jaj.
W tym podwjnym zeszycie Oliver Coipel i J. M. Straczynski serwuj? nam opowie?? o wielkiej walce Gromow?adnego i jego ostatecznym upadku. Nie w taki sposb, jaki sobie wyobra?acie. B?dzie monumentalnie, epicko i w ogle superancko. ;)

(http://www.grupa-cfc.pl/grafika/thorv3/thorv36.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/45)

Thor #600:
Scenariusz - J. M. Straczynski
Rysunki - Oliver Coipel


Przyszed? czas te? zaprezentowa? Wam kontynuacj? projektu, ktry wystarczaj?co d?ugo le?a? niechciany. Prosz? pa?stwa, Czarnoksi??nik z Krainy Oz wraca! Pierwszy numer mo?ecie pobiera? ze strony ju? od kilku lat, ale teraz oddajemy Wam numer drugi i zapewniamy, ?e na tym nie poprzestaniemy. Wszystko dzi?ki naszej nowej kole?ance Elliott, ktra wzi??a t? seri? pod swoj? translatorsk? opiek?. Ciesz? si? z tego powodu niezmiernie. I Wy te? powinni?cie. :)

(http://www.grupa-cfc.pl/grafika/czarnoksieznikz/czarnoksieznikz1.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/96)

Czarnoksi??nik z Krainy Oz #2:
Scenariusz - Eric Shanower
Rysunki - Skottie Young


Jaki? czas temu sko?czyli?my t?umaczy? seri? StormWatch v1 (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/178), ale to nie by? koniec historii supergrupy utworzonej pod patronatem ONZ. Dlatego dzi? serwujemy kontynuacj?. Sze?? numerw StormWatch v2. To tutaj zdolno?ci pisarskie Warrena Ellisa zosta?y po??czone z umiej?tno?ciami rysunkowymi Bryana Hitcha. Tutaj pierwszy wyst?p zaliczyli Apollo i Midnighter. Tutaj swj zal??ek b?dzie mie? grupa The Authority.

(http://www.grupa-cfc.pl/grafika/stormwatchv2/stormwatchv20.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/399) (http://www.grupa-cfc.pl/grafika/stormwatchv2/stormwatchv21.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/399) (http://www.grupa-cfc.pl/grafika/stormwatchv2/stormwatchv22.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/399) (http://www.grupa-cfc.pl/grafika/stormwatchv2/stormwatchv23.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/399) (http://www.grupa-cfc.pl/grafika/stormwatchv2/stormwatchv24.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/399) (http://www.grupa-cfc.pl/grafika/stormwatchv2/stormwatchv25.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/399)

StormWatch v2 #1-6:
Scenariusz - Warren Ellis
Rysunki - r?ni arty?ci


A ?eby tradycji sta?o si? zado??, to, jak zwykle na urodziny, trzeba zrobi? premier? Niewidzialnych Granta Morrisona. :) To s? trzy ostatnie numery pierwszej serii. Drug? oczywi?cie te? b?dziemy t?umaczy?. A potem trzeci?. Ta seria zapewni wam niez?e ciary na plecach oraz jazd? jak po LSD - bez trzymanki. Odpychaj?cy komiks, ale i tak cz?owiek nie mo?e przesta? go czyta?...

(http://www.grupa-cfc.pl/grafika/niewidzialni/niewidzialni22.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/197) (http://www.grupa-cfc.pl/grafika/niewidzialni/niewidzialni23.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/197) (http://www.grupa-cfc.pl/grafika/niewidzialni/niewidzialni24.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/197)

Niewidzialni #23-25:
Scenariusz - Gran Morrison
Rysunki - r?ni arty?ci


Na koniec, tak rzutem na ta?m? dodali?my jeszcze Ultimate War, ktre nale?y czyta? po dwudziestym pi?tym numerze Ultimate X-Men (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/173). W?a?ciwie ten komiks nie ma zbyt wiele tre?ci. Jest on malutki w cieniu translacji, ktre wymieni?em wy?ej. Ale mimo wszystko fajnie si? go czyta. Ultimates walcz? tu z X-Men. Jedni i drudzy si? nie patyczkuj?. Zreszt? jak chce si? czyta? ca?e Ultimate X-Men, obowi?zkowo nale?y przeczyta? Ultimate War. No c?, tak s? skonstruowane ju? komiksy Marvela. Nie mo?esz ?ledzi? tylko jednej serii, bo ma ona pe?no spinoffw, eventw, crossoverw i tak dalej...

(http://www.grupa-cfc.pl/grafika/ultimatewar/ultimatewar0.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/401) (http://www.grupa-cfc.pl/grafika/ultimatewar/ultimatewar1.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/401) (http://www.grupa-cfc.pl/grafika/ultimatewar/ultimatewar2.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/401) (http://www.grupa-cfc.pl/grafika/ultimatewar/ultimatewar3.jpg) (http://www.grupa-cfc.pl/projekt/szczegoly/401)

Ultimate War #1-4:
Scenariusz - Mark Millar
Rysunki - Chris BachaloTo tyle! :) ?yczymy mi?ej lektury, cudownych wra?e? i bycia z nami przez kolejne czterna?cie lat, a nawet d?u?ej!
Trzymajcie si?!

-------------------------------------

Chcesz nam pomc w przygotowywaniu translacji? Zapraszamy ka?d? osob?, ktra powa?nie podchodzi do pracy w zespole i ma ch?ci. Przyjmiemy ka?dego, kto pomy?lnie przejdzie nasz? rekrutacj?. Wystarczy zg?osi? si? w dziale Rekrutacja (http://www.grupa-cfc.pl/forum/index.php?board=8.0) albo napisa? bezpo?rednio do u?ytkownika T#M (http://www.grupa-cfc.pl/forum/index.php?action=pm;sa=send;u=5). Zapraszamy!


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: el borbah on Czerwiec 06, 2018, 12:15:19
wielokrotno?ci tych 14 lat ?ycz? i dzi?ki za wszystko co przet?umaczyli?cie do tej pory. tort pachnie wybornie. cheers!


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: Maragast on Czerwiec 06, 2018, 12:15:34
Green Lantern: Ziemia Jeden to mnie powali? - nie tylko si? nie spodziewa?em ale w naj?mieszniejszych oczekiwaniach nie liczy?em na to tak szybko, a tu taka mi?a niespodzianka.
Wielkie, wielkie dzi?ki :)


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: devem on Czerwiec 06, 2018, 05:26:25
No i rz?dzicie dalej  ;) Wyr?biste translacje  :o Wszystkiego Najlepszego !!!!


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: szybkilester on Czerwiec 06, 2018, 12:59:02
wszyscy szcz??liwi? mam nadziej?, ?e tak, bo praca przy tych pozycjach by?a czyst? i niczym nieskr?powan? (poza wolnym czasem, rzecz jasna ;) przyjemno?ci?! mo?e kto? zechce dorzuci? swoje 3 grosze do przysz?ych translacji? planw jest od groma, mocy przerobowych jakby odrobin? mniej, wi?c ka?dy przyp?yw ?wie?ej krwi jest wi?cej ni? mile widziany: moja tr?ca ju? myszk?, ale decyzj? do??czenia do pst (czyli tak?e tej zas?u?onej grupy) uwa?am za najlepsz? od wielu lat! urodzinowe slinte mhaith!


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: missio on Czerwiec 06, 2018, 03:48:55
Najlepszego Ekipo.
Ile to ju? tych ?wieczek?
Jedena?cie?
Sto lat.


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 06, 2018, 04:36:58
Prosz?, prosz?, kto to nas odwiedzi?. :) Cze??, missio! :)


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: swistak85 on Czerwiec 06, 2018, 04:47:06
Sto lat, sto lat niech ?yj?, ?yj? nam.
Sto lat, sto lat niech ?yj?, ?yj? nam.
Jeszcze jeden i jeszcze raz nich ?yj?, ?yj? nam.
Niech ?yje nam.
Niech im gwiazdka pomy?lno?ci, nigdy nie zga?nie.
Nigdy nie zaga?nie.
Kto si? za nich nie napije niech si? pod st? skryje.
Kto si? za nich nie napije niech si? pod st? skryje.
Sto lat to za ma?o, sto lat to za ma?o, 150 by si? zda?o.
Sto lat to za ma?o, sto lat to za ma?o, 150 by si? zda?o.
200 to parzysta, 200 to parzysta, no to ?yczmy ca?e 300.
200 to parzysta, 200 to parzysta, no to ?yczmy ca?e 300.
A ja mog? przysi?c, a ja mog? przysi?c, niech nam ?yj? ca?y 1000.
A ja mog? przysi?c, a ja mog? przysi?c, niech nam ?yj? ca?y 1000.
Kica?y zaj?ce, kica?y zaj?ce, niech nam ?yj? 2000.
Kica?y zaj?ce, kica?y zaj?ce, niech nam ?yj? 2000.
Zabili bizona, zabili bizona, niech nam ?yj? p? miliona.


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: karnitaurs on Czerwiec 06, 2018, 05:40:53
Dzi?ki za wszystkie translacje ktre wypu?cili?cie i ?ycz? drugie tyle w przysz?o?ci, a po za tym zdrowia i wszystkiego najlepszego dla ca?ej ekipy CFC :D
ps. super niespodzianka z waszej strony <3


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: cableGuy on Czerwiec 06, 2018, 09:29:13
Komiksy to jeden z dwch powodw dla ktrych uruchamiam tablet, drugi to muzyka :) Pierwsz? translacje jak? od was przeczyta?em to by? Kick-Ass, je?li dobrze pami?tam, obok serii Aldebaran i TWD to by?y pierwsze z lepszych komiksw jakie pozna?em. Dzi?ki za czas i wysi?ek jaki wk?adacie w translacje i du?o dobrego ?ycz? w przysz?o?ci. Ciekaw jestem co zaserwujecie na 18-naste urodziny waszego serwisu :D


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: plaaski on Czerwiec 06, 2018, 11:43:14
Wszystkiego Najlepszego! Wielkie dzi?ki za Green Lanterna!


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: Maragast on Czerwiec 07, 2018, 08:12:55
Odpowiadaj?c na Wasz apel o pomoc grupie chcia?bym si? zaanga?owa? w CFC ale nie jestem w stanie pomc ani w t?umaczeniu  (bo za s?abo znam angielski) ani w edycji (bo jedyny program graficzny jaki ogarniam to paint).
Ale znam si? troch? na chronologii komiksw Marvela i DC (prawie od roku prowadz? tak? stronk?). Czasami przy wielu tytu?ach ci??ko si? po?apa? co czyta? po czym. Dlatego proponuj? by na damym ko?cu okna projektu (ju? za miniaturkami ok?adek) umieszcza? chronologi? - wielu czytelnikom by to pomog?o.
Mg?bym stopniowo opracowywa? chronologi? do poszczeglnych tytu?w (co? jak Ksi?ga Oa tylko, ?e nie w grafice, a w tek?cie).

Czy taka pomoc si? przyda???


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 07, 2018, 09:05:45
Cytuj
Czasami przy wielu tytu?ach ci??ko si? po?apa? co czyta? po czym.
Nie wiem jak inni s?dz?, ale to nie jest nasz problem, tylko problem wydawnictwa. :]

Je?li chodzi o jak?? wi?ksz? chronologi?, to mo?emy za?o?y? tematy w dziale "Od kuchni" na forum i tam dawa? chronologie, ale nie jest to potrzebne do ka?dego projektu.

Swoj? drog? mia?em kiedy? taki chory pomys? napisa? na forum w?a?nie chronologi? translacji CFC ze ?wiata Ultimate, ale kiedy Egmont og?osi? wydanie Ultimate Spider-Mana, to mi przesz?o. :)

Dzi?ki za propozycj?, ale mimo wszystko skupiamy si? na t?umaczeniu komiksw, a nie na ogarnianiu dla czytelnikw co kiedy nale?y czyta?. Tym bardziej, ?e cz?sto na ko?cu komiksu jest napis "CI?G DALSZY W <DANY KOMIKS>".


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: 0perator on Czerwiec 07, 2018, 09:22:06
T#M, je?eli decydujemy si? jaki? tytu? t?umaczy?, to chyba staje si? to naszym problemem ;) Oczywi?cie wydawnictwa powinny podrzuca? jak?? oficjaln? chronologi? swoich tytu?w, ale niestety wi?kszo?? to zlewa i skazuje fanw na przeszukiwanie ca?ego internetu  :-\

Co do samej propozycji, to podobnie jak T#M uwa?am, ?e wi?kszo?? naszych projektw po prostu takiej chronologii nie wymaga.


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: Hal_Jordan on Czerwiec 08, 2018, 11:23:15
Cholera, a dopiero co dosta?em oryginalne wydanie GL-Earth One ;)


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: Maragast on Czerwiec 19, 2018, 11:43:08
Kurcze, przez intensywny maj i urodzinow? aktualk? troch? nas rozpie?cili?cie - teraz jak trzeba d?u?ej poczeka? na aktualizacj? to troch? dziwnie :)
Chocia? teraz Mundial wi?c pewnie te? troch? poczekamy na aktualk?.
Czy mo?e na pocz?tek wakacji co? dostaniemy??? Trafi?em  ::)


Tytuł: Odp: CZTERNA?CIE LAT COMICS FLYING CIRCUS!!!
Wiadomość wysłana przez: szybkilester on Czerwiec 19, 2018, 01:36:29
mundial, ?ycie osobiste, fajna pogoda: to wszystko skutecznie odci?ga od ?l?czenia przy kompie, cho? nikt tutaj nie ?pi! premiery b?d? wtedy, kiedy b?d? :P