Comics Flying Circus

Comics Flying Circus => Rekrutacja => Wątek zaczęty przez: missio on Czerwiec 04, 2007, 09:33:27TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: missio on Czerwiec 04, 2007, 09:33:27
Comics Flying Circus poszukuje t?umaczy z j?zyka francuskiego, angielskiego, b?d? innych j?zyków...
Ponadto zawsze bardzo mile widziane b?d? osoby chc?ce wspomóc nas w aspekcie graficznym (czyszczenie dymków, wpisywanie w czyste dymki przet?umaczonego tekstu).

Je?eli chcesz do??czy? do CFC zapraszam do napisania informacji w niniejszym temacie.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: mucio on Czerwiec 07, 2007, 05:32:55
Witam!

Interesuje mnie wspó?praca, oczywi?cie chcia?bym pomaga? bezinteresownie. T?umacz? (tzn zamierzam t?umaczy?) komiksy, aby szlifowa? swój angielski. Ucz? si? 4 lata, jestem teraz na poziomie upper-intermediate . Wi?kszo?? kwestii potrafi? przet?umaczy?, aczkolwiek czasami przyda?oby si? z kim? skonsultowa?. Nie jestem dobrym grafikiem, wi?c sam nie dam rady wypu?ci? w ?wiat gotowych komiksów. Jak jeste?cie zainteresowani to mam przet?umaczony pierwszy zeszyt "Spider-man India" (wida? tam moje niezdolno?ci w photoshopie ;) Pozdrawiam i czekam na odpowied?.


przyj?ty
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: arcomics on Czerwiec 07, 2007, 06:05:28
?wietny wybór komiksu sam kiedys si? chcia?em za to wzi???.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: mucio on Czerwiec 07, 2007, 06:07:02
Aha mam pytanie odno?nie skanowania komiksów. Zeskanowane te? jakby tu powiedzie?? Promujecie?

Co z tym Spider-manem, gdzie (do kogo) mam wys?a? moje t?umaczenie?


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 07, 2007, 06:12:40
CFC jest grup? zajmuj?c? si? t?umaczeniem i tylko t?umaczeniem komiksów. Nie skanujemy, korzystamy ze skanów, które s? ogólnodost?pne na sieci (heh, trzeba to gdzie? wysoko napisa? w faq ;) ).

co do t?umaczenia - cierpliwo?ci, dostaniesz info od missia co i jak ;]


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: pakman on Czerwiec 07, 2007, 06:16:49
Spider-man India? To ta seria która powsta?a z powodu wielkiego zainteresownia czytelników indyjskim komiksami Marvela? Podobno t? seri? zawiesili.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Petunia on Czerwiec 07, 2007, 07:21:37
Spider-Man India - chodzi chyba o 4 cz?sciow? miniseri? - bardzo kolorowa, bardzo fantazyjna. I wymagaj?ca.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: missio on Czerwiec 09, 2007, 08:00:25
Cytat: "Petunia"
Spider-Man India - chodzi chyba o 4 cz?sciow? miniseri? - bardzo kolorowa, bardzo fantazyjna. I wymagaj?ca.

S?ysza?em, i? nie jest a? tak bardzo wymagaj?ca ;)
Nied?ugo nasi kochani czytelnicy sami b?d? mogli zweryfikowa? me s?owa...


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Snoop on Czerwiec 11, 2007, 04:14:33
tez by? bym chetny do t?umaczenia,ucze sie juz 9 lat angliki i cos potrafie at?umacz?c komiksy jeszcze go podszlifuje ,interesuje mnie samo t?umaczenie bo nie jestem zbyt bieg?y w photo shopie mug?bym t?umaczyc a ktos inny umieszca? by to w dymkach ,
ktos zainteresowany moja oferta???


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: iscariote on Czerwiec 11, 2007, 08:52:37
Kurcz?... t?umaczy? komiksy to by by?o co?. Ale jak tak czytam, ?e kto? t?umacz?c chcia?by potrenowa? troch? angielskiego to nie wiem czemu.... no ale jaka? niech?? mnie bierze.

Kto? by napisa?, ?e bardzo mu zale?y na promowaniu komiksu, ?e jest wiele ?wietnych tytu?ów, które zas?uguj? aby je przet?umaczy? i  ch?tnie podj??by si? tego zadania.  Jaka? motywacja by si? przyda?a. Qu Chwale Narodu by?cie to robili, a nie dla siebie :)

Tak poza tym, nie wystarczy zna? angielski. Trzeba mie? te? jakie? wzgl?dnie dobre zdolno?ci polonistyczne. Bo suche t?umaczenie to nie wszystko.


No to si? powym?drza?em   :P


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Czerwiec 11, 2007, 09:01:27
Ja dla przyk?adu zacz??em t?umaczy? dla zabicia czasu. Wci?gn??o mnie potem. Ale szczerze przyznam, ?e wielkim fanem komiksów nie jestem. Co do zdolno?ci polonistycznych or?em z polskiego nie by?em (?e o ocenie z ustnej matury nie wspomn?) ale za to ksi??ki zacz??em czyta? jak mia?em ok 6 lat, i nie by?y to czytad?a dla malutkich dzieci. Liczy si? zdolno?? przekazu i zasób s?ownictwa, poza tym mamy przecie? korektorów, np Quasur, który ostatnio wyprowadzi? mnie z b??du co do potoczno?ci pewnego s?owa :d za co jestem mu wdzi?czny ;). Ko?cz?c zawsze mo?esz spróbowa? i nikt Ci nie b?dzie kaza? w to wchodzi? je?li Ci si? nie spodoba, prawda missiu?? Chyba w takim wypadku nie wy?lesz w odwecie swoich bojówek. ;>


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Snoop on Czerwiec 11, 2007, 09:41:03
dlatego ja chce sprubowac i zas?urzyc sie dla ojczyzny :)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Czerwiec 11, 2007, 10:04:35
Cytat: "Snoop"
dlatego ja chce sprubowac i zas?urzyc sie dla ojczyzny :)


Kurde sorry, ale po to masz funkcj? poprawiania b??dów, ?eby z tego korzysta? i nie trzeba by? or?em z ortografii, a na Twoje posty po prostu nie da si? patrze?, a je?li robisz to specjalnie to radz? nie robi? takich rzeczy, to nie jest przedszkole...


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 11, 2007, 10:07:00
Bez z?o?liwo?ci - spróbuj najpierw po?wiczy? pisanie bez b??dów ortograficznych.

Cytuj
Tak poza tym, nie wystarczy zna? angielski. Trzeba mie? te? jakie? wzgl?dnie dobre zdolno?ci polonistyczne.


?wi?te s?owa.

Na upartego to ka?dy tekst mo?naby wrzuca? do translatora, ?eby przet?umaczy? "na pa??". Zadaniem t?umacza jest napisanie wszystkiego w j?zyku zrozumia?ym, nie "prze?o?onym".

Snoop - z ca?ym szacunkiem, w CFC nie "próbujemy" swoich si?. Wiemy czego chcemy i to robimy. Próbowa? swoich si? mo?esz we w?asnym zakresie. Przecie? sam mo?esz przet?umaczy? jaki? tytu?, po tygodniu spojrze? na swoje t?umaczenie, da? komu? dobremu z polaka do sprawdzenia, albo chocia? komu?, kto ksi?zki czyta (mówta co chceta - ci, co czytaj? ksi??ki maj? lepiej rozwini?ty j?zyk literacki!)...

Ja przynale?no?? do CFC uwa?am za przywilej i ca?y czas pracuj? na to, aby by? godnym cz?onkostwa CFC.
Tja, postrzegam CFC jako grup? elitarn? ;) Có?, to tylko moje zdanie jest... ale z drugiej strony, nie ma lepszej grupy translacyjnej ;]


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: iscariote on Czerwiec 11, 2007, 10:55:57
Cytuj
albo chocia? komu?, kto ksi?zki czyta (mówta co chceta - ci, co czytaj? ksi??ki maj? lepiej rozwini?ty j?zyk literacki!)...


racja... to da si? zauwa?y?, ?e ci oczytani jako? maj? lepiej i ?atwiej im idzie. W ko?cu czytaj?cy s? wygadani przewa?nie. A ci od fantastyki to ju? w ogóle :P

Cytuj
Tja, postrzegam CFC jako grup? elitarn? ;) Có?, to tylko moje zdanie jest... ale z drugiej strony, nie ma lepszej grupy translacyjnej ;]


No i bardzo s?usznie. Ka?da zamkni?ta (albo w miar? zamkni?ta) grupa zajmuj?ca si? czym? niebanalnym zas?uguje na miano elitarnej. Te? was za takow? uwa?am.

Wi?c przyszli translatorzy: stara? si? i dobrze siebie reklamowa?, a nie takie zwyk?e "ja bym chcia? spróbowa? pot?umaczy?". Próbowaniem nikt jeszcze nic nie osi?gn??. Trza wierzy? we w?asne mo?liwo?ci i dzia?a?. No i pracowa? nad image i nonkonformizmem.  Qu chwale komiksu!!! 8)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Snoop on Czerwiec 12, 2007, 12:04:46
chodzi o to ze chcia?bym sie poporstu przydac to raz a dwa na poczatku potrzebowal bym pomocy (wprowadzenia ze strony osub bardziej zaawansowanych ) i w razie potrzby miec do kogo zwrucic sie z pomoc? ,bede cos w domu d?ubac przy tym i dam potem owoc mojej pracy


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: meksykaniec on Czerwiec 12, 2007, 12:19:30
Sorki, ?e sie wtr?cam, ale nie wierze, wr?cz nie widz? innej mo?liwo?ci ni? to, ?e Snoop to jedna wielka prowokacja.  :lol:
Ju? na pocz?tku jak napisa? do mnie na forum torrentowni na priv (nawet na ircu pisa?em, ?e kto? sobie ze mnie jaja robi), wyda?o mi si? podejrzane, a jak jeszcze pó?niej zacz?l si? udzielac na asylum, a teraz chce sie dostac do CFC...
To jest wr?cz niemo?liwe, by robi? takie b??dy ortograficzne. Wydaj? sie byc totalnie na si?? wymy?lane...

Je?eli to jednak nie jest prowokacja i ów cz?ek rzeczywi?cie pope?nia takie byki to có?... pomin? to minut? ciszy...


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Czerwiec 12, 2007, 12:23:41
Cytat: "Snoop"
poporstu...osub...zwrucic sie z pomoc?
* po prostu
* osób
* zwróci?
* o pomoc


Brak mi s?ów, jak grochem o ?cian?. I s?dzisz, ?e komu? zechce si? robi? korekt? czego? takiego???????

Cytat: "meksykaniec"
Sorki, ?e sie wtr?cam, ale nie wierze, wr?cz nie widz? innej mo?liwo?ci ni? to, ?e Snoop to jedna wielka prowokacja. Laughing
Ju? na pocz?tku jak napisa? do mnie na forum torrentowni na priv (nawet na ircu pisa?em, ?e kto? sobie ze mnie jaja robi), wyda?o mi si? podejrzane, a jak jeszcze pó?niej zacz?l si? udzielac na asylum, a teraz chce sie dostac do CFC...
To jest wr?cz niemo?liwe, by robi? takie b??dy ortograficzne. Wydaj? sie byc totalnie na si?? wymy?lane...


ps . Je?li to faktycznie prowokacja to d?ugo na warna a potem bana czeka? nie b?dzie...


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Snoop on Czerwiec 12, 2007, 12:49:47
pochamujcie sie z waranami ,jakzrobie pierwszy komiks to do was pierwszych go wysle :) i to nie zadna prowokoacja zeby nie by?o


tutaj to chyba jaki? ?arcik by?
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: necro on Czerwiec 12, 2007, 09:11:40
Czyli co? Minuta ciszy?


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 12, 2007, 09:21:55
Ale? sk?d. W temacie wci?? mo?na zadeklarowa? ch?? cz?onkostwa w CFC :)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Czerwiec 12, 2007, 09:39:34
Cytat: "Snoop"
pochamujcie sie z waranami ,jakzrobie pierwszy komiks to do was pierwszych go wysle :) i to nie zadna prowokoacja zeby nie by?o


Mog? Ci za?wiadczy?, ?e przy takim niechlujstwie w pisaniu postów, miejsca w CFC nie znajdziesz. A jeszcze 2 takie posty i tak wk....sz ludzi, ?e a? nie chce my?le? co b?dzie dalej. I ju? teraz ostrzegam, je?li nie zaczniesz sprawdza? b??dów w swoich postach dostaniesz ostrze?enie, bo ?eby tych b??dów nie by?o du?o wysi?ku nie trzeba, a nam w CFC takiego niechluja tak?e nie trzeba.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: arcomics on Czerwiec 12, 2007, 09:51:32
Je?li chcesz potrenowa? przed t?umaczeniem komiksy. potrenuj pisz?c poprawnie ortograficznie posty.

I potraktuj to jako pierwsz? pomoc udzielon? przez CFC


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: missio on Czerwiec 12, 2007, 10:07:32
Ko?czymy t? dyskusj?.
To nie jest miejsce na tego typu rozmowy.

PS.
Snoopowi odpowiedzia?em przy pomocy PM


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Elscol on Czerwiec 19, 2007, 11:42:58
A co powiecie na moja kandydature :D Moge sie pobawic w tlumaczenie czemu nie :D Znam w stopniu native angielski, wloski i hiszpanski :D Zainteresowani? :D


czy?by na przechwa?kach si? sko?czy?o?
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Enilas on Czerwiec 25, 2007, 01:13:39
Hmmm.... Je?li nadal jest zapotrzebowanie na grafika i nie jest to praca "na wczoraj" to móg?bym spróbowa? :D Jakotakie obeznanie z programami graficznymi (Photoshop, Paint Shop Pro) mam, a co do t?umaczenia, to móg?bym spróbowa? popisa? jakie? wst?pne t?umaczenia (angielskiego nie znam very well, ale mniejwi?cej rozumiem co czytam ;])


ja nic nie wiem
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Czerwiec 25, 2007, 01:47:42
UUUUU grafik si? bardzo przyda, missiu dzia?aj. J?zyka zna? nie musisz ;)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Quasur on Czerwiec 25, 2007, 06:49:38
@elcol, gdzie si? wychowa?e? skoro znasz 4 j?zyki jak native speaker? :shock:


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Lipiec 05, 2007, 10:04:14
Witam,
Razem z kumplem zaj?li?my si?  - amatorsko - t?umaczeniem komiksów. Pierwszy na "warsztat" wzi??em utwór "The Amazing Spider-Man #529" (mamy nie?mia?? nadziej? przet?umaczy? ca?y cykl "Civil War"). Znam do?? dobrze (co w tym kontek?cie znaczy "bardzo dobrze") j?zyk angielski.. Bardzo ch?tnie nawi??e wspó?prac? z grup? CRC.
Pozdrawiam!


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: pakman on Lipiec 05, 2007, 10:18:06
Ale Amazing.Spider-Man.529 juz jest dawno zrobiony. Z Amazing Spider-Man w Civil War i The Road To Civil War  brakuje tylko numeru 30 i 31. Ogólnie z Civil War s? zrobione numery:

Amazing.Spider-Man.529
Amazing.Spider-Man.532
Amazing.Spider-Man.533
Amazing.Spider-Man.534
Amazing.Spider-Man.535
Amazing.Spider-Man.536
Amazing.Spider-Man.537
Civil.War.01
Civil.War.02
Civil.War.Frontline.01
She-Hulk.v2.08
Wolverine.42
Wolverine.43
Wolverine.44
Wolverine.45

CFC nie CRC ;)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Lipiec 05, 2007, 10:26:57
Jeszcze jest Captain America v5 #25 zrobiony gwoli ?cis?o?ci :) Patrzcie jacy ambitni ch?opcy, za CW chc? si? bra? :d


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 05, 2007, 10:29:26
zrobiony? Roy, to ?e masz wiedz? o takiej translacji, nie znaczy, ?e jest zrobiona. CA 25 wci?? jest "w produkcji" i nikt tego jeszcze oficjalnie nie wypuszcza?, wi?c ogl?dnie mówi?c - nie ma tego.

Lepsze Civil War ni? war journal ]:->


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Lipiec 05, 2007, 10:38:11
Tyle, ?e Panowie, rozumiecie - my nie przygotowujemy takiej ZWYK?EJ lokalizacji - robimy t?umaczenie "only for kumple", w którym zawarta b?dzie spora gar?? ?artów i nawi?za? zrozumia?ych jedynie dla w?skiej grupy osób. :D
A tak w ogóle - t?umaczenie CW to tylko taki starter, coby oby? si? z tak? robot? :)

[edit]

Bardzo ch?tnie zajm? si? korekt?.  :D


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: arcomics on Lipiec 05, 2007, 01:31:33
CAP b?dzie mia? premier? w ci?gu trzech dni ;>


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Lipiec 08, 2007, 12:55:59
To co z t? rekrutacj??


przyj?ty ;)
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: toster666 on Lipiec 09, 2007, 10:21:06
ja mog? wzi?? si? za translacj?... znam angielski (par? lat nauki, umiem w sumie dobrze) i niemiecki (pó?tora roku nauki w Niemczech) który ci?gle szlifuj?... tylko jest pewien problem - komiksy t?umaczone przeze mnie mog? by? sko?czone grubo po terminie (napi?ty grafik ^^"). najlepiej radz? sobie w komiksach z uniwersum Star Wars (np. Legacy 01, dwójka na zako?czeniu). nie znam si? na grafice, ale "chmurki" mog? zrobi?, gorzej z ok?adk? i wst?pniakiem (np. drugimi stronami w nowych komiksach z Dark Horse)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Lipiec 10, 2007, 12:50:36
To z jednej strony piszesz, ?e nie chcesz by? sta?ym t?umaczem, a z drugiej ?e niby tak :D
Heh, a tu w grupie nie ty jeden masz napi?ty grafik, za opó?nienia nie bij? (my takich to palimy na stosie :)), ja si? ciesz?, ?e jeszcze nie mam takich problemów. Heh a swoimi dotychczasowymi pracami mo?esz si? na pewno pochwali? :D
A i przy okazji, te "chmurki" to najgorsze, co w komiksie jest, a jeszcze wstawianie czcionki do niej, ?ooo matko, uwierz mi. . .


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 10, 2007, 07:13:07
jak jestem  w CFC nie zauwa?y?em, ?eby kto? " z góry" goni? mnie z t?umaczeniami. A niech no tylko spróbuje... ;>


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: toster666 on Lipiec 10, 2007, 11:46:39
pisa?em, ?e nie chc?, bo nie przeczyta?em FAQ (tak, wiem - to pierwsze, co si? robi)... chodzi mi o to, ?e mog? si? zaj?? raz na jaki? czas t?umaczeniem, gdy wszyscy inni s? zaj?ci... a tymi "dotychczasowymi pracami" to mog? si? pochwali?, a z ch?ci? (tylko sorry, ale grafika jest kiepska - pierwsza praca, jeszcze jako wolnego strzelca jednak nigdy nie wydana)... jak co?, to piszcie, jestem na gg (zwykle) 24/7


status - unknown
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Lobo on Lipiec 15, 2007, 05:03:13
Z angielskiego mia?em w policealnej 5-tki :) zapozana?em si? z tym j?zykiem w wieku 6 lat (Muzzy in Gondonland:P) Poza tym mam za sob? ze 20 nieoficjalnie przet?umaczonych filmów w tym (Jak?eby inaczej) "Lobo: Paramilitary Christmas Special" :P. Teraz id? na studia wi?c nie wiem jak bym mia? z czasem. Ale w wolnych chwilach tekst t?umaczy? mog?, jakbym jeszcze widzia? co si? w tym czasie dzieje na stronie komiksu to by?oby ok, niestety w grafice bawi? si? nie b?d? bo za du?o czasu to zajmuje ale taki "Suchy tekst" np w Wordzie móg?bym podes?a? komu? meilem ktow dymkach komiskowych grafik? obabia.

Swoj? drog? to co my?licie o tr?umaczeniu "Frag" na "Kurde" bo w komiksach wydawanych przez Fun media! to Lobo tak mawia? ale nie wiem jak by to samemu prze?o?y? czy zostawi? to w orginale czy pisa? to swojskie  "kurde"? :]


no niestety NIE
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 15, 2007, 05:20:43
Kurde bele! Lobo to tylko kurde bele!!!


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Lipiec 15, 2007, 07:38:25
my?le ?e przy ma?ej ilo?ci czasu ju? lepiej by by?o zaj?? si? korektami, a tych nigdy za wiele ;)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Lipiec 15, 2007, 08:36:58
cze??


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 15, 2007, 08:48:19
korektor = osoba w pe?ni kompetentna do t?umaczenia :P
Natomist t?umacz ju? nie zawsze si? nadaje do korekty...

Poza tym, Roy, po co tutaj poruszasz kto co i jak? Wszystko odno?nie kto co robi w grupie masz napisane w odpowiednim miejscu.

Nie chc? ju? wi?cej widzie? tutaj postów dotycz?cych wewn?trzgrupowych spraw (typu kto co robi. Kto ma wiedziec to wie! Kropka!) :P


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Lipiec 15, 2007, 10:39:05
i czo?em, nie mam moda wi?c nie wiem sk?d tu si? wzi??em


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dr.Agon on Lipiec 16, 2007, 03:39:58
Witam!

Kolega poda? mi ten link, gdy? równie? chcia?bym t?umaczy? komiksy na nasz rodzimy j?zyk.
Jestem bardzo dobry z j?zyka angielskiego (na koniec gimnazjum mia?em 6 XP)
Niezbyt znam si? na edytowaniu b?d? pomocy graficznej.
Nie posiadam sta?ego dost?pu do internetu.
Mam komputer z potrzebnym do t?umaczenia oprogramowaniem.
2 lata temu mia?em przyjemno?c t?umaczenia 2 tomów mangi (japo?skiego komiksu) z jezyka angielskiego.
Mam nadziej?, ?e moja propozycja zostanie pozytywnie rozpatrzona.

Dr.Agon


no i przyj?ty
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Lipiec 16, 2007, 03:45:53
Tym koleg? jestem ja :P Generalnie Dr.Agonowi wierzy? mo?na, jest dosy? s?owny, z angielskim problemów nie ma (wi?kszych...) aczkolwiek robi mas? dobrej roboty o ile patrzy mu si? na r?ce, bo potrafi nawali? wtedy, gdy cz?owiek najmniej si? tego spodziewa. Ale takie sytuacje s? rzadkie.
Generalnie polecam go, jako t?umacza.
I to nie dla tego, ?e to mój kumpel :P
W ka?dym razie... Niezupe?nie :)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: royus on Lipiec 16, 2007, 05:53:05
zainteresowa?a mnie jedna rzecz:
Cytat: "Dr.Agon"

Mam komputer z potrzebnym do t?umaczenia oprogramowaniem.

To znaczy? Mam nadziej?, ?e chodzi o s?owniki (np. ortograficzny, poprawnej polszczyzny, synonimów, antonimów, polsko-angielski, angielsko-polski), tudzie? encyklopedie, edytor tekstu i CDispaly, a nie [brzydkie_s?owo]translator[/brzydkie_s?owo]?


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dr.Agon on Lipiec 17, 2007, 06:15:08
Translator mam o tu (puka si? w g?ow?)
A co do oprogramowania to te które wymieni?e? posiadam na HDD.
Ale oczywi?cie w hwilach krytycznych podpieram sie papierowymi s?ownikami ale ofkorz to ?adkosici.


Mam nadziej?, ?e mój ?art zosta? zrozumiany.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 17, 2007, 06:23:24
Cytuj
Mam nadziej?, ?e mój ?art zosta? zrozumiany.


a ju? mi oczy z orbit wychodzi?y.... :lol:


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Lobo on Lipiec 17, 2007, 10:11:28
Najlepiej t?umaczy? tekst i pisa? w Wordzie bo wtedy nie pope?nia sie literówek :P potem wys?a? komu? mailem do sprawdzenia kto wrzuci to w "dymki" komisku i po k?opocie:D


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Lipiec 17, 2007, 10:32:36
Cytat: "Lobo"
Najlepiej t?umaczy? tekst i pisa? w Wordzie bo wtedy nie pope?nia sie literówek :P potem wys?a? komu? mailem do sprawdzenia kto wrzuci to w "dymki" komisku i po k?opocie:D

wybacz, ?e to napisz?, ale uczysz ojca dzieci robi?  :d


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Lobo on Lipiec 17, 2007, 11:42:34
Nie jeste? na forum jedyny, s? tacy co nawet nie wiedz? jak si? za to zabra?. :( Poza tym nikogo nie ucz?, tylko po prostu napisa?em jak ja t?umaczy?bym komiksy :P Bo wcze?niej w bardzo podobny sposób t?umaczy?em filmy :]


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Lipiec 18, 2007, 12:15:44
Hmmm, ale wiesz, szczerze to ameryki, ?e? nie odkry?. Heh, chocia? ja lubi? inaczej t?umaczy?, ale ogólnie to takie sposoby, ?e nie trzeba wiele aby je pozna? i wiele one nie robi?.
Hmmm a jak wrzuca?e? w dymki do filmu tekst?


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Lobo on Lipiec 18, 2007, 12:20:03
A to dobre z tymi dymkami :D :D, troche si? zagalopowa?em, przy t?umaczeniu filmu to sam tekst zostaje plik *txt. Zamiast dymków wstawia?o si? czas wy?wietlania(orzy tym to jest mord?ga ?eby w odpowiedniej sekundzie sie pojawi? napis) Wrzuca? do filmu na sta?e to ju? si? robi?o odpowiednimi programami(jakimi nie powiem tajemnica zawodowa)  :twisted:


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Lipiec 18, 2007, 12:22:58
VirtualDubMod i wtyczka DirectVobSub :)

(zdradzam tajemnic? zawodow?)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Lobo on Lipiec 18, 2007, 12:30:06
Jak mi?o kolega po fachu :) Szybki sposób by? te? przez Vinavi Video Converter. Co prawda teraz to ju? nie t?umacz? filmów ale kolega mnie zarazi? kinomani? przez co ripuj? DVD, konvertuje z RVB do AVI i zgrywam kart? telewizyjn? z kaset VHS i z TV przez co mam ponad 400 filmów i poszerzam kolekcj?:P Ale i tak najbardziej lubi? komiksy czy to ENG czy PL dla mnie to jedno i to samo bo czy tak czy inaczej i tak rozumiem co w nich pisze:D


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Lipiec 18, 2007, 10:52:32
Cytat: "Lobo"
Nie jeste? na forum jedyny, s? tacy co nawet nie wiedz? jak si? za to zabra?. :( Poza tym nikogo nie ucz?, tylko po prostu napisa?em jak ja t?umaczy?bym komiksy :P Bo wcze?niej w bardzo podobny sposób t?umaczy?em filmy :]

Tylko to jest temat REKRUTACJA, i nie jest on po to, aby wali? offtopy i jakie? tutorale (to tak?e odno?nie roy_v_becka). Chcecie, za?ó?cie sobie temacik w Hyde parku i tam dyskutujcie!!!!


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Jaco on Lipiec 22, 2007, 10:16:47
Cze??!
To co robicie jest ?wietne :] Z ch?ci? bym do was do??czy?. Znam do?? dobrze Angielski i podstawy PaintShop'a. W?a?nie t?umacze "Spider-Man: Reign". Jestem w po?owie pierwszego zeszytu. Mam problem z kilkoma chmurkami (jak na razie 3) i nie bardzo wiem jak ?adnie wyczy?ci? niejednolite pola. Prosz? osoby obeznane o pomoc. Do wtorku powinienem przet?umaczy? pierwsz? cz???.

Pozdrawiam


nic nie wiem
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 23, 2007, 06:57:10
Kolejny Spider-Man... :( eeech


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: saimonm on Lipiec 23, 2007, 08:47:50
Cytat: "T#M"
Kolejny Spider-Man... :( eeech


hehe a bym pomy?la?, ?e si? ucieszysz jak fan :P


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Jaco on Lipiec 23, 2007, 10:13:49
Cytat: "T#M"
Kolejny Spider-Man... :( eeech

Jak si? co? nie podoba to id? do GMK  :lol:


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Foster on Lipiec 23, 2007, 10:33:06
Cytat: "T#M"
Kolejny Spider-Man... :( eeech

Jak dla mnie Spidera nigdy za wiele, a to dlatego, ?e zaczynam odkrywa? go na nowo :) Seria "Back in Black" jest boska, "Civil War" by?a równie ?wietna, a zapowiedzi s? wielce obiecuj?ce... Ja tam jestem za, cho? na chwil? obecn? to mam wra?enie, ?e Punishera jest za duzo :D Trzymam kciku.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Potoz on Lipiec 28, 2007, 05:41:44
Witam!
Ostatnio powrocilem do dawno zarzuconegp hobby, czytania komiksow i na jednej ze stron z torrenami znalazlem link do Waszego forum. Poczytalem troche i chcialbym wyrazic chec wspolpracy z Wami. English jest moja najmocniejsza strona, choc Je parle le francais aussi, malheureusement un petit peu. :( Brakuje mi doswiadczenia z programami graficznymi, wiec wole pozostawic ten obszar wtajemniczonym i pomoc w tlumaczeniach. Prosze o kontakt. 8)


nic nie wiem
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Lipiec 28, 2007, 11:09:52
Cytat: "Potoz"
Witam!
...l.choc Je parle le francais aussi, malheureusement un petit peu. ....8)


Uuuuuu Francuz, ?i?i?i, pe?nymi gar?ciami takiego!!!!! Tylko b?d? cierpliwy, bo szef ostatnio zapracowany i trudno uchwytny.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: czerverus on Sierpień 11, 2007, 07:27:06
witam , chcia?bym do??czy? do t?umaczy  ;]    moge t?umaczy? z angielska na polska trudna j?zyka ;]  mam si? z  kim? skontaktowa? czy wy skontaktujecie sie ze mn? ? mam juz nawet pewien projekt  w planie .


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: pakman on Sierpień 11, 2007, 07:41:40
Admin jak b?dzie na forum skontaktuje sie z tob? poprzez  PW. A plany zawsze mo?esz powiedzie? je?li to nie tajemnica.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: czerverus on Sierpień 11, 2007, 09:16:48
je?eli ten topic jest do tego odpowiedni ;]

je?eli jeszcze nie jest przet?umaczony  to moge si? zabra? za :
Transformers Office Movie Prequel & Adaptation  8 zeszycików  przet?umacze i podrzuce komus kto si? zajmie  sprawami techniczno graficznymi ...


a tu chyba co? si? dzieje...
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: tomek860 on Sierpień 14, 2007, 11:35:38
Witam, je?li nadal szukacie t?umaczy j?zyka angielskiego to zg?aszam swoj? kandydatur?. Jestem nauczycielem angielskiego i aktualnie robi? specjalizacj? angielski w biznesie, ale z t?umaczeniem te? daj? sobie rade :lol:


status jest mi nieznany
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: czapel on Sierpień 15, 2007, 01:15:42
Cze?? wam (nie pisz? witam, bo tego s?owa powinno si? u?ywa?, kiedy kto? przychodzi do ciebie, a nie na odwrót; taka ciekawostka ;) )

Je?eli ci?gle szukacie nowych do t?umaczenia z angielskiego to z ch?ci? bym si? do??czy?. Nie mam problemów ani z t?umaczeniem ani z poprawn? polszczyzn? :). Pozdrawiam.


nic nie wiem
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Walter on Sierpień 22, 2007, 07:25:49
Ech... no dobra jako ?e tak strasznie narzekam, a komiksy lubi? (pomimo tego, ?e z angielskim ?rednio) to pragn?? bym zg?osi? si? do korekty gramatycznej, merytorycznej i ortograficznej.


przyj?ty
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Witcher on Sierpień 23, 2007, 07:06:58
Nie b?d? zbyt oryginalny, ale - te? z ch?ci? pomog? w t?umaczeniach z j?zyka angielskiego na polski :)


nic nie wiem
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: iscariote on Sierpień 26, 2007, 04:39:47
hah... ka?dy ch?tnie pomo?e. Nawet ja z przyjemno?ci? bym pomóg? przy t?umaczeniu.
W moim przypadku przewa?a angielski, cho? troch? po niemiecku te? szprecham i my?l?, ?e da?bym rad?.
Z przykro?ci? jednak stwierdzam, ?e graficznie nie jestem w stanie pomóc.  :cry:


o panu nic nie wiem
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: necro on Sierpień 27, 2007, 10:12:20
Tak jak pisa?em w newsie o PLANET HULK chcia?bym pomóc. Mam du?e skille w angielskim ale w obróbce graficznej te? nie jestem kulawy...


o panu nic nie wiem
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: RaTHEcK on Sierpień 29, 2007, 08:08:24
Siema! Ch?tnie pomog? Wam w t?umaczeniu. Mam certyfikat znajomo?ci j?zyka angielskiego i studiuj? flologi? polsk?, wi?c nie ma strachu co do poprawno?ci j?zykowej. Pozdrawiam i czekam na wiadomo?? od Was.


pan zosta? przyj?ty
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: jolan13 on Wrzesień 13, 2007, 04:38:51
Je?li nie cierpicie na nadmiar korektorów, to co tam, zg?aszam si? na ochotnika. Kto? w ko?cu musi przetrzymywa? komiks przed ukazaniem si? ;)


pan si? wi?cej nie odezwa?
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: geniusz on Wrzesień 13, 2007, 06:49:41
a ia moge pomuc w wy?apywaniu Ortografi b?endnej

panu podzi?kujemy za pokaz kultury w shoutboxie
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: royus on Wrzesień 13, 2007, 07:25:08
s ortografjom racezj probelmuw neimamy!!11!1


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Arn1 on Wrzesień 13, 2007, 07:42:07
tesz tak uwarzam! narza ortografja ?ondzi!


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: royus on Wrzesień 17, 2007, 07:41:45
Ja tylko chcia?em doda?, ?e dotychczas z rekrutacji dosz?o ju? do nas kilka nowych osób (da si?! :)) i ?e je?li kto? z ch?tnych nie dosta? od nas ?adnego odzewu na swojego posta niech ?mia?o pisze do mnie przez PM.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Hacai on Wrzesień 24, 2007, 08:20:33
Witam!

Ch?tnie zatrudni?bym si? (mocne s?owo :D ) w roli t?umacza z j?zyka niemieckiego na j?zyk polski (Oczywi?cie je?eli takowego potrzebujecie). Mieszka?em swego czasu 5 lat w Niemczech i jestem w miar? obeznany z tym j?zykiem  :wink: . Nie jestem zbyt dobrym grafikiem itp. :oops:   Móg?bym si? wi?c zaj?? tylko i wy??cznie translacj? :)

Pozdrawiam


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Wrzesień 24, 2007, 08:38:21
A masz jakis niemiecki komiks na oku?


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Hacai on Wrzesień 24, 2007, 08:49:14
Szczerze mówi?c to nie za bardzo  :oops:

Nie orientuje si? zbytnio jakie w Niemczech wydaj? komiksy ale poszperam po sieci i poszukam  :)

Chyba , ?e kto? z forumowiczów ma jaki? na oku to ja ch?tnie przet?umacz?  :wink: , w zasadzie mi to jest oboj?tne :P Dajcie mi jaki?kolwiek Niemiecki, godny uwagi komiks to go przet?umacze  :wink:


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Wrzesień 24, 2007, 08:57:26
Ciekawy pomys?. Niemcy musz? mie? jakie? interesuj?ce komiksy wydawane tylko w swoim rodzimym j?zyku. Tylko jakie...? Je?li kto? jest zorientowany w tamtejszym rynku komiksowym, to ?mia?o mo?na pisa? w propozycjach projektów (http://forumcfc.mojeforum.net/viewtopic.php?t=85&start=30).


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Hacai on Wrzesień 24, 2007, 09:02:12
W takim razie je?eli kto? co? znajdzie ciekawego to pisac na gg :]
(Jestem wiecznie niewidoczny :wink: )


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: wedrowiec00 on Wrzesień 24, 2007, 11:01:01
mo?e Dekalog, francuski komiks, ale posiadam niemieckie skany. Swego czasu, 1 tom wydany nak?adem Twój komiks. Polecam :) Jest okazja na troch? europejskiego komiksu w translacjach cfc ;)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Hacai on Wrzesień 25, 2007, 04:37:30
Mog? si? ch?tnie zaj?? translacj? :] Je?eli oczywi?cie nie ma nikt nic na przeciw  :wink:  (kontakt gg lub mail)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: pakman on Wrzesień 25, 2007, 04:55:33
scghost dzia?aj w dziele rekrutacji ;)

Dzisiaj zobaczy?em sobie skan 1 numeru Dekalogu i okaza? si? bardzo dobrym komiksem. Polecam.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Wrzesień 25, 2007, 04:56:27
Od tego mam ludzi ;]


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Wrzesień 25, 2007, 05:25:22
Cytat: "scghost"
Od tego mam ludzi ;]


LENIUSZEK!!!!!!!!!!!!! :D


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Hacai on Wrzesień 25, 2007, 05:29:03
To kiedy mam zacz?? ?  :D

jak wida?, pan zosta? przyj?ty
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: royus on Wrzesień 25, 2007, 05:49:43
Cytat: "scghost"
Od tego mam ludzi ;]

phi!


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Wrzesień 25, 2007, 06:07:34
Cytat: "royus"
phi!


nie "phi" tylko ruchy miszczuniu :d


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Gorigon on Październik 06, 2007, 03:00:18
Witam!
Ch?tnie przy??czy? bym si? do t?umaczenia komiksów (z j?zyka angielskiego). Jestem fanem komiksów i taka forma ich propagowania mi odpowiada. Je?li potrzebujecie t?umacza to je si? pisze. Dodam jeszcze, ?e ucz? si? angielskiego od 2 lat, ale nauka nie sprawia mi wi?kszych problemów a samo t?umaczenie traktuje jak hobby.

norma, du?o gadania, zero efektów
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: royus on Październik 06, 2007, 04:21:06
Wprowadzone lekka kosmetyka na temat statusu osób zg?aszaj?cych si? do wspó?pracy w tym dziale.

Od razu chc? te? postawi? spraw? jasno: wobec osób ch?tnych do do??czenia do nas mamy, uwaga, WYMAGANIA. Same ch?ci nas nie satysfakcjonuj?. Wi?c je?li ktokolwiek nie ma naprawd? ochoty na czasami czasoch?onn?, ale daj?c? mnóstwo satysfakcji 'prac?', niech sobie od razu odpu?ci i nie zawraca g?owy.
Dzi?kuj?.


EDIT
Widz?, ?e do tej pory znacznie wi?cej osób chcia?o wirtualnie ni? faktycznie.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Październik 06, 2007, 10:43:07
dopisz to do pierwszego posta ;p

info na stronie juz zostalo poszerzone


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: 1v4n on Październik 20, 2007, 01:31:31
Witam
Ch?tnie bym z wami móg? wspó?pracowa?. Mog? t?umaczy? komiksy z angielskiego. J?zyka tak na prawd? nie uczy?em si? nigdy, aczkolwiek gdy by?em ma?y ogl?da?em maniakalnie cartoon network i jako? mi tak ten j?zyk wszed?. Pono? najlepsza nauka to przez os?uchanie, mam FCE, nie mam bladego poj?cia na jakim jestem poziomie ale wydaje mi sie ?e "adwensa" z anglika zda?bym bez wi?kszych problemów. Problem natomiast by?by wi?kszy je?eli chodzi o wstawianie textu do komiksów. Moja wiedza nt. programów graficznych ko?czy sie niestety na paincie. Tak wiec czekam na wiadomo?? :wink:

EDIT
Aktualnie czytam seri? Deadpool wi?c jakby co mog? od tego zacz??. Potrzebny by?by tylko ten nieszcz?sny grafik :?


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Październik 20, 2007, 06:47:22
Cytuj
gdy by?em ma?y ogl?da?em maniakalnie cartoon network


uheheheh to tak jak ja! :D Swojak! :D A w szkole i tak zawsze dwóje i tróje!!!! :lol: (tylko dlatego, ?e mnie nauczycielka lubia?a i nie chcia?a mi jedynek stawia? :D )

Deadpool jest komiksem o specyficznym poczuciu humoru, który po prostu trzeba potrafi? przekaza? - je?li si? tego nie potrafi (ja nie umiem i nawet tego nie tykam, ?eby sprawy nie schrzani?), to lepiej si? za to nie brac.

Same tekstu Deadpoola to cholernie du?e wyzwanie dla t?umacza-amatora...


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: 1v4n on Październik 20, 2007, 01:34:55
Dlatego wpierw wzi??bym sie za t?umaczenie pierwszych serii (Sins of the Past i The Circle Chase) razem 8 pozycji. Potem by mo?na by?o zobaczy? jak wyjdzie.
A w Liceum mia?em 2 z anglika tylko dlatego ze udowodni?em babce od angielskiego ze wiem wi?cej od niej :lol: Potem si? uwzi??a, ale jeb tam.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Październik 20, 2007, 01:39:24
T#M nie deprymuj ludzi od progu ;P


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: ratadelega on Listopad 02, 2007, 12:39:07
witam wszystkich,tez jestem nowym w klubie i rowniez chcialbym sie udzielic,a nie tylko korzystac,znam bardzo dobrze j.hiszpanski wiec jesli to moze pomoc to ja bardzo chetnie


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Listopad 02, 2007, 01:38:32
wow, hiszpanskiego projektu jeszcze chyba nie robilismy ;]
znasz jakies hiszpanskie komiksy?


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: ratadelega on Listopad 02, 2007, 04:34:53
wiekszosc to komercja made ni usa ale maja kilka seri typu´´ dla calej rodziny´´nawet smieszne pt.Mortadelo y filemon albo wiekowy i niesmiertelny w tym kraju ´´zip y zape´´a jesli interesuje cie jakis szczegulny zeszycik to jaki :?: maja tez swira na punkcie japonskiego rysunku manga czy jak sie to odmienia teraz w tych dniach jest wielki ,,zlot,, targi wszystko co tylko dusza zapragnie zwiazanego z komiksem japonskim w Barcelonie jada tam ludziska z calego kraju, fajnie sie bawia,przebieraja sie za swoich ulubionych bohaterow itp  :D

Dodane po 1 godzinach 28 minutach:

  :D a tak na marginesie to posiadam nr.1 BAT MAN (bo tak sie wtedy tytuowal) z roku 1939 po angielsku . Interesuje ?


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: 1v4n on Listopad 02, 2007, 05:03:57
Cytat: "ratadelega"
:D a tak na marginesie to posiadam nr.1 BAT MAN (bo tak sie wtedy tytuowal) z roku 1939 po angielsku . Interesuje ?

Ale w wersji fizycznej czy jako kod zerojedynkowy na kompie? Bo tak to ja si? mog? pochwalic pierwszym Spider-manem czy X-men :wink:
Swoj? drog? jedyne komiksy jakie widzia?em w wersji hiszpa?skiej to t?umaczenia Marvela i DC, wi?c mi?o by by?o zobaczy? co? jeszcze.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: ratadelega on Listopad 02, 2007, 08:08:14
niestety Bat-Man jest na kompie a co do reszty to mozna cos wydlubac autorstwa hiszpanskiego jak i rownierz latynoamerykanskiego


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: PiotrMasta on Listopad 02, 2007, 09:04:15
M?ody (17 letni) utalentowany facet z jajami :P poszukuje pracy na kierowniczym stanowisku (no dobra nie kierowniczym tylko na jakimkolwiek).
Umiej?tno?ci:
-znajomo?? J?zyka Angielskiego (nauka od 7 roku ?ycia - w gimnazjum oceny bardzodobre i celuj?ce, liceum dobre i bardzodobre.)
-opanowane podstawy w photoshopie
-potrafi? równie? i tu uwaga! p?dzi? bardzo dobry bimber :D - Joke
W tym miejscu zamieszczam moje przyk?adowe t?umaczenie:
http://rapidshare.com/files/66994727/Spidey_vs_Blade_byPiotrMasta.rar.html

Bardzo zale?y mi na pracy w waszym teamie. Pozdro.

PS: nie jestem dyslektykiem, dysgrafikiem ani innym dysmózgowcem, a mój zasób s?ow nie ko?czy sie na siema i pozdro. Post napisany w taki a nie inny sposób poniewaz prowadze luzacki styl ?ycia. :D


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: saimonm on Listopad 02, 2007, 10:25:27
Cytat: "PiotrMasta"

-potrafi? równie? i tu uwaga! p?dzi? bardzo dobry bimber :D - Joke


to mnie najbardziej zainteresowa?o  :twisted:  :lol:


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Listopad 02, 2007, 10:31:44
no ba! Za sam bimber bym go przyj??... ech ten royus z tymi swoimi zasadami ;)

Fajnie, kolego PiotrMasta, ?e dajesz od razu na wstepie próbk? t?umaczenia, to si? chwali.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: arcomics on Listopad 02, 2007, 10:37:59
Co do t?umaczenia to si? nie wypowiadam bo to nie moja dzia?ka.

Co do grafiki, dymki oczyszczone nie s? ?le. Zmie? czcionk? bo comics sans wygl?da tandetnie i trzymaj si? jednego rozmiaru czcionki. Te wszystkie st?kni?cia bohaterów warto by zrobi? ta sam? czcionk? co inne dymki

Troch? s?aby materia? do oceny grafiki bo s? tylko proste dymki do zrobienia, zero trudniejszych miejsc.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: PiotrMasta on Listopad 02, 2007, 10:46:36
Cytuj
Troch? s?aby materia? do oceny grafiki bo s? tylko proste dymki do zrobienia, zero trudniejszych miejsc.


Bardzo dobrze to rozumiem. Materia?, który zamie?ci?em nie mia? na celu pokaza? czy jestem dobrym/z?ym grafikiem. By? on zrobiony na ?apucapu, w kilka minut (lepiej pokazac t?umaczenie ju? wklejone do komiksu ni? zamie?ci? translacje w pliku .txt). Bardziej zale?y mi na ciep?ej posadce t?umacza ni? grafika. (cho? grafika jest dziedzin? z która chcia?bym si? w najbli?szej przysz?o?ci zmierzy?). Noi materia? mia? pokaza?, ?e jestem robotny :D a swoje braki nadrabiam dobrymi ch?ciami itp.itd

PS: nie wiem czy w dobrym temacie umie?ci?em swoje, ?e tak powiem CV :P nie mia? on trafi? do tematu propozycja wspó?pracy?Bo ró?nicy mi?dzy tymi dwoma tematami zbytniej nie wida?.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Listopad 02, 2007, 11:47:57
wreszcie jakis konkretny kandydat ;]

wkrotce sie skontaktuje osoba od rekrutacji, sprawdzaj regularnie PM na forum

mozesz zaczac jako tlumacz i z czasem sprobowac sie jako grafik
kierownicze stanowiska sa niestety wszystkie zajete przeze mnie =)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: royus on Listopad 04, 2007, 07:58:19
Cytat: "scghost"

kierownicze stanowiska sa niestety wszystkie zajete przeze mnie =)

taa, Wszech?wiat te? scg stworzy?... ;]

posz?y PMy


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Lande on Listopad 08, 2007, 11:54:14
Witam

Jestem fanem komiksów ju? od dziecka, czyli gdzie? tak z 12 lat. Przeczyta?em ju? wi?kszo?? ameryka?skich wyda? Spidermana, Supermana, Batmana, Watchmen, Kingdom Come, Spawn i wiele innych. By?bym zainteresowany wspó?prac? z CFC, je?li Wy jeste?cie zainteresowani wspó?prac? ze mn? to czekam na odpowied?.


posz?a PM
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: toster666 on Listopad 12, 2007, 01:33:49
ja po d?uuugim zastanowieniu chcia?bym do??czy? si? jako t?umacz komiksów z angielskiego i niemieckiego... Polski znam bardzo dobrze - czytam du?o ksi??ek i ortografia czy gramatyka raczej nie s? mi obce :D na grafice te? nie?le si? znam (za pomoc? Painta potrafi? usun?? komu? pryszcze, by lepiej wygl?da? - jacy? ch?tni ? :P )... ?eby nie by?o za s?odko, dodam te? troch? krytyki - potrafi? BARDZO spó?nia? si? z przet?umaczeniem komiksu... nie znam si? tak?e zbytnio na komiksach (owszem, czytam je od dawna, ale wol? te z Gwiezdnych wojen)...


posz?a PM
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: kapitan ?beak on Listopad 14, 2007, 03:17:03
przyda si? na co? grafik? ;)

19 czerwców na karku, wykszta?cenie ?rednie, obecnie poszerza swoje horyzonty w Warszawskiej Szkole Reklamy, wydzia? Studia Grafiki...

wystarczaj?ca znajomo?? PhotoShopa (ci?gle poszerzana), pocz?tki w Illustratoze (acz par? tygodni i b?dzie bardzo dobrze). ;)


posz?a PM
/r


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Listopad 14, 2007, 03:30:57
uuu grafik zawsze i pe?nymi gar?ciami. Czekaj na PM od royusa. ;)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: 1v4n on Listopad 14, 2007, 03:37:01
Wre?cie by?by jaki? wolny grafik. Je?eli go przyjmiecie ja zamawiam sobie go na swój projekt (bo nie mam grafika :wink: )


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: verdrak on Grudzień 06, 2007, 05:20:53
Ogl?d?em kilka komixów z Waszej stajni, ?e tak powiem i pomy?la?em "hej, czemu by nie". Wchodz? na forum, rejstracja - póki co bez problemów - klikam dzia? rekrutacji, czytam oferty kilku osób i.. bang! zw?tpienie :P

Angielskiego ucz? si? do?? d?ugo, mo?e asem nie jestem, ale do najgorszych nie nale?? ;)
Komixami interesuj? si?.. e.. no, czasami czytam ;) Do "standardowych" zeszytów takiego, np. Marvela mnie nie ci?gnie, ale jakie? udziwnienia mile mi si? przegl?da :)
Grafik ze mnie tragiczny, prawie ?aden. Potrafi? sobie zmniejszy? obrazek do rozmiarów avatara 8) a i to nie zawsze ;P
Je?li chodzi o wolny czas, no, czasem si? zdarza ;) Przy moim trybie ?ycia do?? cz?sto, w sumie :P

Noo.. tyle, chyba ;P
Wi?cej grzechów ju? nie pami?tam, serdecznie za nie ?a?uj?, bla, bla, bla..


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: veblicinin on Kwiecień 01, 2008, 05:17:35
Witam!
Deklaruj? swoj? ch?? wspó?pracy. Jako swego czasu wierny czytelnik komiksów, s?dz? i? ca?kiem sprawnie orientuj? si? w komiksowych realiach.
A co mam do zaoferowania?
Otó?:
- znajomo?? j?zyka niemieckiego (~poziom C1),
- punktualno?? i sumienno??,
- oczytanie i solidne zdolno?ci lingwistyczne
ponadto:
- znajomo?? j?zyka angielskiego
- umiej?tno?ci obróbki grafiki
Jednak zg?aszam si? jako t?umacz/korektor z j?zyka niemieckiego. Lubi? kreatywn? prac?, a je?li dodatkowo mo?na czerpa? z niej rado??, to tym wi?kszy zapa? prezentuj?.  Wyci?gnijmy na ?wiat?o dzienne komiksy naszych zachodnich s?siadów ;]


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: arcomics on Kwiecień 01, 2008, 06:45:32
Niemiecki si? przyda :D.

Du?o serii u nas przerwanych jest ci?gni?ta tam dalej, du?o francuskich ( a t?umaczy z tego j?zyka jeszcze trudniej znale??) a nawet ostatnio si? dowiedzia?em ?e kto? t?umaczy polski komiks z niemieckiego na polski bo u nas nikt nie chce wyda?.

Witam i ?ycz? powodzenia w te?cie rekrutacyjnym.:)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: veblicinin on Kwiecień 02, 2008, 05:57:01
dzi?ki :]
Ciekawo?? mnie z?era, có? za fragment testowy dostan?


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Eckhart on Maj 14, 2008, 02:56:57
By? taki czas kiedy musia?em (ze wzgl?dów finansowych) wybra? jeden spo?ród kilku podówczas kolekcjonowanych przeze mnie komiksów. Pad?o na Spidermana i tak si? trafi?o, ?e wyzbiera?em wszystkie które wysz?y jeszcze w latach 90tych. Teraz dzi?ki magii internetu mog? czyta? co tylko na torrenty wpadnie. Je?li mog? pomóc i przy?o?y? r?ki (czy j?zyka...eee... mózgu?) do propagowania komiksów  - b?d? szcz??liwy :)

Grafik niestety ze mnie ?aden, ale chyba nie?le radze sobie z t?umaczeniami z angielskiego. Bez pustych przechwa?ek - pode?lijcie co? na próbk? i zobaczycie czy wam odpowiadam :)


Tytuł: T?umaczenia/Korekta
Wiadomość wysłana przez: Eskel Wraast on Czerwiec 01, 2008, 12:26:36
Witam, chcia?bym pomóc w t?umaczeniu i/lub korekcie. Nie robi?em tego jeszcze na u?ytek inny, ni? w?asny. Co do moich umiej?tno?ci j?zykowych to mam KET Uniwersytetu Cambridge. Mia?em robi? FC aczkolwiek akualnie znajduj? si? w Dublinie i doszed?em do wniosku, ?e wszelkie certyfikaty s? potrzebne tylko polskiej buirokracji, dlatego uwa?am swój angielski za p?ynny. Je?li kto? chcia?by sprawdzi?, zapraszam do wys?ania smsa pod numer +353863799506, w tre?ci wpisuj?c swoje imi?, pozycj? w CFC i oczywi?cie fakt, ?e znalaz? tutaj mój numer. Postaram si?, jak najszybciej oddzwoni?. Z j?zykiem polskim nigdy nie mia?em problemów, nawet maturka kiedy? tam zdana na 5. Wiem co powiecie, ?e maturka wcale nie odzwierciedla tego co umiem. Ale sami oce?cie. Jestem Przede wszystkim zainteresowany seriami komiksów Star Wars i tego ?wiata. W?a?nie mam na oku kilka numerów komiksu Star Wars: Jedi vs Sith. Mia?em ochot? je przet?umaczy?. Wolny czas?, jak na razie pod dostatkiem. Aczkolwiek jakby si? co? mia?o zmienia? to poinformuj?.
Pozdrawiam ca?? za?og?.
Eskel Wraast

PS. Moje imi? - B?a?ej


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: tatar on Czerwiec 21, 2008, 12:23:27
Witam, chcia?bym spróbowa? swoich sil jako grafik dla waszej grupy. Mam jako tak? znajomo?? photoshopa. Co prawda nie dysponuj? ka?d? ilo?ci?, ale o ile mnie to nie dyskwalifikuj? oferuj? swoj? pomoc. Prosi?bym o kontakt przez pm.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Czerwiec 21, 2008, 07:09:37
tatar zmien ten avatar, troche szacunku dla flagi narodowej


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: tatar on Czerwiec 22, 2008, 01:05:13
avatar to nic innego jak flaga, u?ywana przez Zwiazek tatarow Polskich, wiec prosze mi tu nie wyjezdzac o szacunku do flagi :) Szanuje Polske, bo to moja ojczyzna, co nie znaczy, ze mam si? wypeira? ze swych korzeni.... Jestem dumny z bycia Polakiem i dumny z tego, ?e moi przodkowie tatarscy stali si? Polakami za swe zas?ugi dla Polski... W razie potrzeby dok?adne wtajemniczenie na pm...


TytuĹ‚: Re: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: mateuszlolu1 on Lipiec 25, 2008, 02:38:01
    Interesuje mnie wspó?praca z CFC. Znam tylko j. polski (dopiero ucze si? angielskiego) ale my?l? ?e móg?bym si? przyda? w aspekcie graficznym. My?l? ?e da?bym sobie rad? z czyszczeniem dymków i  wpisywaniem tekstu. Jestem bardzo ambitny pomimo niewelkiej znajomo?ci j?zyka angielskiego postanowi?em przet?umaczy? "The Official Handbook of the Marvel Universe Vol I 1983 1984" mam na razie tylko kilka stron ale praca wre. Lubie komiksy Marvel`a szczególnie iron man i avengers. B?d? zaszczycony je?eli przyjmiecie mnie do swojego grona.  :D


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Lipiec 25, 2008, 04:57:16
wiadomo?? wys?ana.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mikael on Sierpień 01, 2008, 09:23:32
Witam!

Przyznam si? bez bicia, ?e nie lada radoche sprawi?by mi fakt wbicia si? w szeregi Waszej grupy jako t?umacz komiksów z j?zyka angielskiego. Dobra a teraz od razu z grubej rury w kilku zdaniach o mnie
  24 wiosenki zlecia?y mi jak z bicza strzeli?, komiksy czytam od ma?ego kajtka (czyli odk?d nauczy?em si? alfabetu ;). Komiks angloj?zyczny po?eram wzrokiem od jaki? 5 lat i to nie jest mój jedyny kontakt z tym?e j?zykiem. Wszystko zacz??o si? od gier na NES'a (dobra tak naprawd? to Pegazusa) potem pod ostrza? poszed? PSX, gacek i wiele, wiele innych. Narasta? we mnie nieodparty g?ód zrozumienia co te? te ma?e kapiszonki tam gderaj?. Wi?c siedzia?em tak sobie przed telewizorem z padem w ?apkach i s?ownikiem na kolanach.
  Dzi? j?zykiem angielskim pos?uguje si? p?ynnie, u?ywaj?c go w pracy (Szwedzi rozumiej? mnie, ja rozumiem ich wi?c jest chyba git). Je?li chodzi o nasz ojczysty j?zyk to nie mam z nim problemów, poniewa? wci?gam ksi??ki nosem jak mrówkojad mrówki.
  B?d? czu? si? zaszczycony (wazelina musi by?) je?li wyrazicie ch?? wspó?pracy z moj? skromn? osob?.
               
                                              Pozdrowienia dla ca?ej ekipy

P.s. Moja narzeczona sko?czy?a germanistyk? wiec jakby trzeba by?o przet?umaczy? co? od naszych s?siadów to damy rade.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Sierpień 01, 2008, 09:34:10
Nie przyjmiemy ci?, je?li b?dziesz mia? ksywk? tak podobn? do mojej :) B?d? nas ze sob? myli? (i nie wiem, kto na trym gorzej wyjdzie - ja czy ty) :)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Sierpień 01, 2008, 10:42:11
Nie strasz nam chetnego ;]

Mikael wkrotce (albo i nie wkrotce) ktos sie z toba skontaktuje. Nasz etatowy szef rekrutacji aktualnie jest na wakacjach


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mikael on Sierpień 02, 2008, 04:30:08
Dzi?ki za szybk? odpowied?, nawet za pogró?ki  (tak, tak Misiael to o Tobie). Teraz ju? tylko czekam  na kontakt z szefem wszystkich szefów (albo jak?? inn? szych?).


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Sierpień 02, 2008, 04:31:15
Ja nikomu nie gro??, ja tylko informuj?... Ale jak wolisz pogró?ki, to nie ma sprawy.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Sierpień 02, 2008, 08:08:19
PM wyslane


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Matsu on Sierpień 15, 2008, 11:36:05
Witam.

Bardzo chcia?bym pomóc Wam w wypuszczaniu komiksów, poniewa? sam bardzo lubi? je czyta?. Najch?tniej widzia?bym siebie na stanowisku korektora. Z j?zykiem angielskim wielkich trudno?ci nie mam, za to polski na pewno na poziomie wy?szym ni? przeci?tny równolatek (mam 18 lat) - w ko?cu posiadanie mamy-polonistki zobowi?zuje. ;)

Czytam du?o ksi??ek, zacz??em w wieku kilku lat. Najbardziej lubi? fantastyk? i fantastyk? naukow? (szerzej znan? jako sci-fi ;) ), ale nie stroni? równie? od innych rodzajów.

Je?eli mia?bym zosta? poddany próbie, prosi?bym o skontaktowanie si? ze mn? na gadu: 8755834, chocia? PM równie? mo?e by? - nie b?d? wybrzydza? ;)

Pozdrawiam

Mateusz "Matsu"

Ju? si? zgadali?my
/M1


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: ubi on Wrzesień 27, 2008, 11:05:54
Witam
Przet?umaczy?em sobie komiks "Superman - Speeding Bullets" i ch?tnie swoje t?umaczenie udost?pni?. Jednak w Photoshopie nie jestem zbyt dobry, wi?c chyba lepiej gdyby kto? inny powstawia? tekst w dymki, a i mo?e jaka? korekta by si? przyda?a. Je?eli jeste?cie zainteresowani to czekam na odpowied?.

Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: elanor on Październik 17, 2008, 07:05:08
Hej! W?a?nie zarejestrowa?am si? na stronie. Jestem bardzo zainteresowana wszelakimi t?umaczeniami i chcia?am si? zorientowa? jak to wszystko wygl?da:) niestety mój dost?p do internetu jest do?? nik?y:( ale staram si? jek mog? bywa? co jaki? czas.
pozdrawiam, elanor

Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Październik 18, 2008, 09:57:46
Dobra. Jako nowy boss od rekrutacji mam do powiedzenia kilka spraw.

Po pierwsze - usuni?ta zostaje rekrutacja na miejsce korektora. Wyszli?my z za?o?enia, ?e jak korekt? mog? robi? t?umacze i nie potrzeba nam ludzi tylko od korekty. Ponadto ka?dy korektor powinien by? tak?e obcykany z t?umaczeniem.

Po drugie - Je?li masz zamiar przyst?pi? do grupy tylko po to, by si? obija? i mie? dost?p do przedpremierowych translacji, to sobie daruj - darmozjadów mamy w grupie dostatek (dok?adnie jednego) i wi?cej nie trzeba.

Po trzecie - zasady rekrutacji si? nie zmieniaj?, ale radz? nie odwala? fuszerki, bo potrafi? by? bardzo nieprzyjemny :)

I ?eby rozlu?ni? atmosfer?:

(http://img296.imageshack.us/img296/5383/tm4hl1.jpg)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Październik 20, 2008, 11:31:19
O Jezuuuuuuuuuuuu..... struchla?em :shaking:


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Październik 20, 2008, 04:15:01
Ty si?, Danio, nie wym?drzaj ;)

I jeszcze jedno - zg?oszenia do rekrutacji s? przyjmowane TYLKO I WY??CZNIE W TYM TEMACIE! Prosz? nie zak?ada? jakichkolwiek innych typu "Grafik/T?umacz szuka pracy" bo po prostu nie chc? mi si? w tym grzeba?. jest JEDEN temat do rekrutacji i prosz? w nim wyra?a? ch?? wspó?pracy.


Tytuł: zg?oszenie gotowosci ;-)
Wiadomość wysłana przez: cochise1810 on Październik 23, 2008, 12:42:03
cze :o) piszac krotko - lubie czytac komiksy, znam ang... korzystam z waszych tlumaczen wiec chcialbym sie zrewanzowac i tez dorzucic sie z pomoca... jesli jestescie zainteresowani czekam na sygnal...
pozdro :-)

Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: epaGamer on Październik 25, 2008, 06:25:35
witam, jesli sa jeszcze miejsca to chcialbym ubiegac sie o posade grafika w cfc :P znam bardzo dobrze photoshopa i mysle, ze sprostam zadaniu chociaz jeszcze nigdy nie bralem udzialu w takich projektach ;] moglbym tez troche pomagac przy korekcie

przykladowe zdolnosci w photoshopie widzicie w moim avatarze, chociaz to tylko mala czesc moich zdolnosci :twisted:
(http://img300.imageshack.us/img300/7444/avatarnewxf4.png)


jedyna przeszkod? moze byc moj wiek :( wiecej info na pm

Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Październik 25, 2008, 07:13:51
wiek tu nie ma nic do rzeczy (czego jestem przyk?adem) ;) Licz? si? ch?ci i mi?o?? do komiksów.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Październik 25, 2008, 07:17:24
Umiej?tno?ci równie? nie graj? ma?ej roli.... Do CFC przyjmujemy tylko najlepszych. :P

Akurat je?li chodzi o grafik?, to w komiksie jakich? wodotrysków graficznych ty nie robisz ;) Musisz mie? wyczucie do uk?adania tekstu w dymku i czasem co? tam wyczy?ci?, zrobi? napis specjalny. G?ównie jednak to uk?adanie tekstu w dymku po stokro? i jeszcze troch?.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Październik 25, 2008, 09:16:04
Taaaak? A co z cholernymi wodotryskami graficznymi? Ja sam wybieram tylko te komiksy, gdzie 5 dni mo?na si? m?czy? z ok?adk?.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Październik 25, 2008, 09:26:49
Nie offtopowa? w tym temacie, bo si? posypi? g?owy, rajt?


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Październik 25, 2008, 09:41:16
A niech se chlopaki pogadaj? :D


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dany on Październik 26, 2008, 10:48:40
Rzek?e? :D ...


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: arcomics on Październik 26, 2008, 05:44:52
Ot widzia?e? m?odego rok z hakiem siedzi dopiero i do starej gwardii si? rzuca.


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Październik 26, 2008, 06:22:33
(http://img369.imageshack.us/img369/5061/tm12de4.jpg)


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: James Howlett on Listopad 01, 2008, 03:56:55
Witam Serdecznie :) Chcia?bym si? ubiegac o posad? grafika :) Bardzo wielka znajomo?c programów graficznych takich jak: Adobe Photoshop; Adobe Illustartor. No i co najwa?niejsze kocham komiksy :) Posiadam du?o wolnego czasu :)

Pozdrawiam

Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: star_duck on Listopad 02, 2008, 03:03:26
Ja bym móg? pot?umaczy? komiksy, ale tylko Star Wars. Na reszcie si? nie znam (no mo?e jeszcze na Star Treku troch?) i bym pewnie co? namiesza? z t?umaczeniem :P. Poza tym mog? te? pomóc przy grafice, w GIMPie. :D

Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Elmach on Listopad 11, 2008, 01:19:10
Witam,
Chcia?bym do??czy? do CFC w charakterze t?umacza z angielskiego. W tym roku zdawa?em matur? z anglika i z pisemnej i ustnej podstawowej dosta?em 100%. To tak w ramach pokazania kwalifikacji. Od jakiego? czasu t?umacze anime, czasem robie napisy do filmów. Lubi? komiksy, a ?e t?umaczenia Waszej grupy s? bardzo wysokiej jako?ci, a jako, ?e macie na pewno strasznie du?o roboty chcia?bym pomóc.


Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: painapple on Listopad 28, 2008, 02:20:49
Cze?? i witam wszystkich, chcia?bym do??czy? do waszej grupy t?umaczy. T?umacz? z j. angielskiego na poziomie co? ponad upper-intermediate, obecnie t?umacz? korespondencj? firmy w której pracuje, umowy handlowe i instrukcje obs?ugi/fabryczne. interesuj? si? komiksem ameryka?skim i mang?, oraz pop-kultur? ameryka?sk? i internetow?. Zakres komiksów - prawie wszystko chocia? niektóre wymaga?yby sprawdzania faktów przez oddanych fanów serii (star wars, star trek itp)

dzi?ki z przeczytanie tego:)


Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: yaiez on Maj 10, 2009, 09:40:13
Witam

Tak jak i wszyscy inni tutaj pisz?cy wyra?am ch?? nawi?zania wspó?pracy z CFC, u?ywam j. angielskiego na poziomie zaawansowanym, niemieckiego na poziomie troch? ni?szym jednak my?l? ?e i z niego da?bym rad? t?umaczy?. Problemów z u?ywaniem j?zyka polskiego u mnie nie stwierdzono, jestem tak?e dosy? zaawansowany z obs?ug? programów takich jak Adobe Photoshop CS2, CS3 i CS4, GIMP, troch? Cinema 4D. Interesuj? mnie g?ównie komiksy marvela, aktualnie ?l?cz? nad Deadpool'em vol1. Próbowa?em te? t?umaczy? Komiks WoW - jako próbk? umiej?tno?ci poka?? co mi z tego wysz?o (kilka stron).

Chcia?bym po prostu pomóc innym mi?o?nikom komiksów, nie znaj?cym j?z. angielskiego w takim stopniu jak ja.

WoW:
http://i44.tinypic.com/2416v6v.jpg
http://i43.tinypic.com/xpuiib.jpg

Chwilowo wszelkie prace przerwa?em, ze wzgl?du na awari? dysku. Spowodowa?a ona niemo?liwo?? pracy przy jakimkolwiek programie graficznym (Pech chcia?, ?e akurat na uszkodzonych sektorach znajduj? si? zarówno Photoshopy jak i GIMP)

Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Maj 10, 2009, 09:57:15
uuuu ci??ko z tym WoWem, bo OokamiReunion to t?umacz?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Maj 10, 2009, 09:59:33
Ale co? z Deadpoola na pewno by si? dla ciebie znalaz?o, bo t?umacz akurat ch?tny, a publikacji jak patrza?em ostatnio masa (ech te v3 i v4 :D )
Tylko jedna uwaga, tak ju? na przysz?o?? i w ogóle. Nie wklejaj dymków w Gimpie. Przerzu? si? na photoshopa, im szybciej to zrobisz tym lepiej.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Hacai on Maj 10, 2009, 10:08:24
M1! Robota czeka!


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: yaiez on Maj 10, 2009, 10:10:49
Wiem, ?e OokamiReunion t?umaczy WoW'a, dlatego przesta?em - chcia?em tylko zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci. Nie mam problemu tak?e z odnalezieniem prawie ka?dego komiksu.

Dymki do WoW'a akurat wklejane by?y w Photoshopie, wtedy jeszcze funkcjonowa? - Teraz w?a?ciwie (i te? nie do ko?ca ca?kowicie) dzia?a mi tylko gimp.

Co do deadpoola - problem jest, ?e ja wol? klasyczne komiksy ogólnie ^^ nie tylko w sprawie deadpool'a, uwa?am ?e wszystkie v1 s? zwykle lepsze, ale dla innych zainteresowanych mog? przet?umaczy?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Maj 11, 2009, 02:27:35
Ani chwili spokoju...


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Aq on Maj 15, 2009, 10:45:59
No przysi?g? bym, ?e to Keanu Reeves, ale on chyba nie gra? w Star Wars hie hie. Sorry za za?miecanie tematu  ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Maj 15, 2009, 10:55:27
Chcesz byc w grumiku czy w cfc


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysĹ‚ana przez: delcik δ on Maj 16, 2009, 03:50:19
yyy o_O przecie? wyra?nie napisa?, ?e jest korektorem i grafikiem w Grumiku, a chce zostac tak?e korektorem w cfc
 Zrozumia?e, czy mo?e rozrysowa?? Nochyba, ?e CFC zabrania bycia w dwóch grupach jednocze?nie, gdy si? cz?owiek zg?osi samemu..... Mo?e jednak to ja ?le zrozumia?em wypowied?....


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: yaiez on Maj 16, 2009, 05:09:11
My?l?, ?e ka?da grupa oczekuje od cz?onków zaanga?owania w projekty i ?ycie grupy, ka?dy wi?c powinien zdecydowa? si? gdzie chce nale?e? i temu po?wi?ci? CA?? uwag?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Hacai on Maj 16, 2009, 10:20:45
Cytuj
Chcesz byc w grumiku czy w cfc

eeeee... a m?ody? (mo?e nie w grumiku, ale chodzi o to samo)

Ja tam nie mam nic przeciwko ;) Da? mu zestaw startowy i jazda  8)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Maj 16, 2009, 03:05:58
Za "ogl?dni?te" filmy (LUDZIE!!! Mówi si? - obejrzane!) to go?? ma ju? u mnie pierwszego minusa :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: hombre on Maj 17, 2009, 12:14:59
My?l?, ?e ka?da grupa oczekuje od cz?onków zaanga?owania w projekty i ?ycie grupy, ka?dy wi?c powinien zdecydowa? si? gdzie chce nale?e? i temu po?wi?ci? CA?? uwag?.

A tak?e zostawi? ?on?, rodzin?, przyjació?,  szko??, studia i przenie?? si? do naszej tajnej bazy, aby tylko z nami wykonywa? swoje translacje i po?wi?ca? nam CA?? swoj? uwag? :P

No bez paranoji :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: yaiez on Maj 17, 2009, 12:43:52
@up

To tylko ode mnie Misiael tego  wymaga??  :-\

Ok koniec offtopa


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: niqus on Maj 30, 2009, 11:51:11
Hello, czy prowadzicie dalej nabór?  ;D

Niezwykle ucieszy? mnie fakt, ?e istnieje polska grupa skanlacyjna, zajmuj?ca si? komiksami innymi ni? manga.
Chcia?abym jako? wkr?ci? si? w ten interes.
Uczy?am si? angielskiego oko?o dziesi?ciu lat, zako?czy?am edukacj? na poziomie advanced; umiem korzysta? z photoshop'a i corel'a (z tym pierwszym mam styczno?? ju? od pi?ciu lat).

Wprawdzie nie wiem, sk?d bierzecie t?umaczone komiksy, ale jakby co, posiadam u siebie na dysku do?? poka?n? kolekcj? (g?ównie Marvel).

Co do umiej?tno?ci pos?ugiwania si? j?zykiem polskim: zawsze ceni?am sobie ?adne, sk?adne i ortograficzne wyra?anie si?.
Nie mam do?wiadczenia na tle translacyjnym.
Lubie za du?o komiksów, ?eby wyselekcjonowa? jeden gatunek. Powiedzmy, ?e teraz Sandman u mnie rz?dzi.
Chcia?abym zaj?? si? t?umaczeniem serii Cable & Deadpool.

(kocham takie sztywne "podania o prac?" ;D)

(jedno ma?e "ale": poniewa? mam w najbli?szym czasie zaliczenia i jednocze?nie staram si? dosta? na inne studia, mog? mie? troch? ma?o czasu, jednak staram si? by? zawsze dost?pna i w terminie)Powoli nam si? grupa sfeminizowana robi...
Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: yaiez on Maj 30, 2009, 06:09:01
Ja sobie planuje Cable & Deadpool na przysz?o??! Sprzeciw  >:(


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Maj 30, 2009, 08:15:18
Nie wiem co si? teraz wszyscy tym Deadpoolem zachwycaj?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Maj 30, 2009, 08:39:15
jajec, przecie? mo?ecie razem pracowa? nad tym projektem... Oczywi?cie, je?li dziewczyna si? dostanie.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Maj 30, 2009, 09:00:47
Sparafrazuj? spot reklamowy pewnej partii politycznej (tak, wsz?dzie ta polityka...):

CZYNY, NIE S?OWA!


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: niqus on Maj 30, 2009, 11:45:06
Ja sobie planuje Cable & Deadpool na przysz?o??! Sprzeciw  >:(
zobaczymy komu to lepiej wyjdzie  8)
no dobra... :P
mog?abym ewentualnie, zamiast tego, zaj?? si? t?umaczeniem Wolverine First Class :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Morrigan on Maj 31, 2009, 10:06:01
Wsz?dzie ten Wolverine... Jest tyle ciekawych postaci u mutantów, ale wszystkie grupy zajmuj? si? Rosomakiem. Eh.
By the way - nawet nie zd??y?am si? nacieszy? m?skim gronem >.>


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: niqus on Maj 31, 2009, 01:06:54
nie martw si?, nie zabior? ci wszystkich  8)
i nie, nie jestem jedn? z tych "nowych" fanek, które zach?ysn??y si? najnowszym filmem o Wolvie'm
(posz?am na ten film g?ównie dla Gambita, wysz?am zachwycona Sabertooth'em xD)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Maj 31, 2009, 01:55:10
Hmm... Je?li ten film ma tak dzia?a? na panie, to ja poprosz? o jak najszybszy sequel!


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: hatikvah21 on Czerwiec 02, 2009, 06:46:44
WITAM SERDECZNIE!
JESTEM MI?O?NIKIEM KOMIKSÓW OD DZIECIAKA I NIE MOG? SI? WYLECZY? :)
?LEDZ? SOBIE WASZE POCZYNANIA OD JAKIEGO? CZASU I INNYCH GRUP TE?.
TAK SOBIE POMY?LA?EM OSTATNIO, ?E PRZYDA MI SI? JAKIE? DODATKOWE ZAJ?CIE.
JE?LI PRZYDA SI? POMOC GRAFIKA CH?TNIE POMOG? TJ. MOG? POROBI? OK?ADKI I POWRZUCA? T?UMACZONE TEKSTY.
CZEKAM NA JAKI? KONTAKT I POZDRAWIAM
JACEK (HATIKVAH21)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: yaiez on Czerwiec 02, 2009, 07:22:02
Caps Lock nie jest fajny...


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Czerwiec 02, 2009, 08:08:08
To by?a prowokacja, prawda?


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: yaiez on Czerwiec 02, 2009, 08:28:19
Je?li by?a to prowokacja
(http://anyworld.files.wordpress.com/2007/08/fail3.jpg)

Je?eli nie
(http://www.shipmentoffail.com/wp-content/uploads/2008/02/epic_diving_fail.jpg)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: hombre on Czerwiec 03, 2009, 05:05:18
Ej, spoko, przecie? chce na grafika, M1, daj mu zestawisko ;)

Do naszych (mam nadziej? ?e wkrótce) dwóch Pa? - a macie te? kole?anki od komiksów? ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Arn1 on Czerwiec 03, 2009, 05:52:15
Heh... psy na baby i tyle.

Nie ?mieci? tu! To dzia? WSPÓ?PRACA, zajmuj?cy si? rekrutacj?, a nie portal randkowy.

Tyle.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Tiamanti on Czerwiec 16, 2009, 11:20:57
Cze??

Interesuje mnie pomoc w tworzeniu t?umacze? komiksów z j?zyka angielskiego, oczywi?cie chcia?bym pomaga? bezinteresownie. Angielskim operuj? teraz na poziomie zaawansowanym. W?a?ciwie czasami nie zauwa?am, ?e czytam artyku? po angielsku, bo automatycznie go t?umacz?. Wi?kszo?? kwestii potrafi? przet?umaczy?, aczkolwiek czasami przy kwestiach specyficznych dla komiksu przyda?oby si? z kim? skonsultowa?. Grafikiem dobrym nie jestem, wi?c w tej kwestii raczej nikomu nie pomog?. Dysponuj? du?? ilo?ci? wolnego czasu, wi?c nie b?d? zatrzymywa? projektów w miejscu.

Pozdrawiam i czekam na odpowied?.


I to mi si? podoba - ?adne, czytelne zg?oszenie, zwi?z?e i bez zb?dnych dygresji.
Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: dwx21 on Lipiec 05, 2009, 03:08:53
Witam,
Chcia?abym nawi?za? wspó?prac? z grup? CFC w charakterze grafika.Jestem plastykiem, znam bardzo dobrze photoshopa, sama co? tam sobie w nim tworz? "do szuflady" a komiksami interesuj? si? od zawsze, szczególnie x-men (wiem, ?e to ma?o oryginalne, ale co tam :)).
Mam troche wolnego czasu i bardzo chcia?abym si? jako? pzys?u?y? fanom komiksów, sama czytam amatorskie t?umaczenia.
pozdrawiam


Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Queen Of Hearts on Listopad 29, 2009, 04:23:10
Witam!

Chcia?abym wyrazi? swoje zainteresowanie wspó?prac? z Wami, o ile propozycja jest nadal aktualna. Z ch?ci? pomog? przy t?umaczeniu komiksów. Dot?d robi?am to tylko dla siebie, ale ch?tnie i bezinteresownie podziel? si? tym z innymi fanami. G?ównym obiektem mojej "pracy" s? komiksy o "X-Men".
J?zyka angielskiego ucz? si? od wielu lat, dzi?ki czemu biegle mówi? i pisz? po angielsku oraz czytam ze zrozumieniem. Wiem jednak, ?e musz? go ci?gle doskonali?, gdy? niektóre rzeczy nadal sprawiaj? mi trudno?ci. Na szcz??cie zdarza si? to do?? rzadko, ale niekiedy konsultacja wydaje si? by? konieczna. Ogólnie rzecz bior?c j?zyk angielski nie stanowi dla mnie wi?kszego problemu, podobnie jak j?zyk polski, z którego zasadami pisowni jestem do?? dobrze zaznajomiona.
Ponadto mam du?o wolnego czasu, jestem dyspozycyjna i naprawd? ch?tna do wspó?pracy, gdy? pomoc przy waszym przedsi?wzi?ciu by?aby dla mnie niezwykle istotna.

Pozdrawiam i czekam na odpowied?.


Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: scghost on Listopad 29, 2009, 11:43:27
a wlasnie ostatnio sie martwilem ze zadnych nowych chetnych nie ma :]


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Gangrelos on Grudzień 06, 2009, 10:26:18
Witam,

Chcia?bym w??czy? si? do wspó?pracy. Co prawda jestem "zielony" je?li chodzi o zabaw? fotoshopem, ale s?dz?, ?e angielski znam na tyle dobrze, by podj?? si? t?umaczenia tekstu. Lubi? czytaj?c angielski tekst czy ogl?daj?c film z napisami wy?apywa? niuanse i zastanawia? si? "jak ja bym to przet?umaczy?". Poza tym uwa?am, ?e jest to ?wietny trening. Chcia?bym przede wszystkim zaproponowa? swoj? pomoc przy tytule "Kick-Ass". Premiera filmu zbli?a si? z ka?dym dniem, a wersja PL zatrzyma?a si? na 5 zeszytach. ?ci?gn??em 6 i 7 zeszyt po angielsku i robi?em pierwsze przymiarki do ich t?umaczenia. Oczywi?cie je?li kto? ju? zajmuje si? tym tytu?em, to w dalszym ci?gu zg?aszam si? do pomocy z innym zadaniem. Pozdrawiam. 

posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Grudzień 06, 2009, 11:23:50
Kick-Ass ma ca?y czas ekip? nad komiksem pracuj?c?. Sk?d my?l, ?e nikt si? tym projektem nie zajmuje?
O, tutaj -> http://www.grupa-cfc.pl/forum/index.php?topic=382.0 w pierwszym po?cie masz nawet napisane kto i czym si? w tym projekcie zajmuje...

Poza tym, ?eby do nas do??czy?, nie wystarcz? tylko ch?ci, ale o tym zostaniesz szerzej poinformowany przez Misiaela (szefa rekrutacji).


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Gangrelos on Grudzień 07, 2009, 01:32:40
Nie tyle chodzi?o mi o to, ?e nikt si? nie zajmuje tym projektem ile, ?e ch?tnie przy nim pomog?. W?a?ciwie jeszcze 130 dni do premiery ale czy jest to "tylko" czy "a?" to ju? kwestia spojrzenia. Po prostu mi?o by by?o gdyby projekt zosta? zako?czony przed premier?. Mam ?wiadomo??, ?e ch?ci to nie wszystko, mimo to dalej oferuj? swoj? pomoc.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Grudzień 07, 2009, 01:38:45
Spoko, si? bardzo cieszymy z ka?dego ch?tnego do grupy. Tak naprawd? ch?ci+zapa?+pracowito?? to ju? ponad po?owa sukcesu. W?a?ciwy facet od rekrutacji wkrótce na pewno do ciebie napisze na pw.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Grudzień 07, 2009, 04:37:25
W?a?ciwy facet na w?a?ciwym miejscu :D


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Gruumsh on Styczeń 04, 2010, 01:47:29
Witam.

Chcia?bym wyrazi? zainteresowanie wspó?prac? w charakterze t?umacza. Znam j?zyk angielski na dobrym poziomie, swobodnie czytam w nim ze zrozumieniem, potrafi? równie? pos?ugiwa? si? wikipedi? i rozmaitymi s?ownikami ;) Z j?zykiem polskim równie? nie mam najmniejszych problemów; posiadam do?? bogate s?ownictwo a b??dów raczej nie robi?. Interesuj? mnie komiksy DC i Marvela. Na pocz?tek chcia?bym przet?umaczy? miniseri? "Flex Mentallo" Granta Morrisona. Je?li chodzi o wolny czas, bywa z nim ró?nie, ale jestem w stanie wygospodarowa? go wystarczaj?co du?o, ?eby co jaki? czas podsy?a? t?umaczenia.

To tyle na pocz?tek. Prosz? o odzew.
Pozdrawiam.

Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: QRChuck on Styczeń 09, 2010, 01:11:43
Hej,
chcia?bym je?li si? da t?umaczy? komiksy z j?zyka francuskiego. Komiks zawsze by? takim medium, który mnie poci?ga? jednak?e nigdy nie mia?em czasu aby zaj?? si? nim bardziej na powa?nie. T?umaczenia traktuj? powa?nie gdy? sam pracuj? te? jako t?umacz (rozmowy handlowe dla cz?owieka sprowadzaj?cego wina do Polski, t?umacz ustny dla firmy Hutchinson, LockPol), praca dla firmy Emmerson jak specjalista do obs?ugi klienta francuskoj?zycznego. Udzielam te? korepetycji z tego j?zyka. Kurcze zabrzmia?o jak prezentacja swojego CV na rozmowie kwalifikacyjnej. Mniejsza z tym.
T?umaczeniami komiksu chcia?bym si? zaj?? min dlatego gdy? pozwoli mi to poszerzy? wachlarz umiejetno?ci redaktorsko-t?umaczeniowych a przy okazji b?d? mia? z tego niez?a frajd?, tak s?dz?.
Obecnie zabieram si? ju? prawie 2 rok za napisanie magisterki dot komiksu ale jakos nie daje rady (cholerstwo to jest dla mnie m?czarni? ale trza kiedy? to napisa?).
Nie gwarantuj?, ?e b?d? siedzia? nad t?umaczeniem 36 godz na dob? bo nie jestem Agentem Smithem i podoba mi si? stwierdzenie jednego z kolegów, który si? wypowiedzia? na stronie, ?e nie pracujemy tu na etat.
Niemniej chcia?bym spróbowa? - i t?umacze? i nauczy? si? nawet tego jak to wszystko wklei? w dymki (informatyka nigdy nie by?a moj? mocn? stron? cho? podziwiam "was" mózgi cyfrowe...osobi?cie m?odych nazywam generacj? Nintendo ale có?, post?p ;)
czekam na odpowied? i mam nadziej?, ?e si? uda co? zrobi? wspólnie
QRChuck over


Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Moriarty on Luty 02, 2010, 01:49:44
Cze??!
Chcia?em si? zg?osi? do t?umaczenia komiksów z j?zyka angielskiego, tak, jestem w pe?ni ?wiadom ?e jest to robota bezinteresowna i nie b?dzie za ni? ?adnego wynagrodzenia. Dot?d co prawda nie mam ?adnego do?wiadczenia w t?umaczeniu komiksów ale par? ró?nego rodzaju tekstów z j?zyka angielskiego przek?ada?em na j. polski, czasem do u?ytku prywatnego czasem dla szerszej publiki. Angielski znam bardzo dobrze, co prawda ?adnego certyfikatu nie zrobi?em ale nie mam ?adnego problemu z j?zykiem. Cz?sto zreszt? czytam w tym j?zyku powie?ci i komiksy. Z j?zykiem polskim te? raczej nie b?dzie wielkich problemów ;) nie pope?niam literówek ani b??dów w sk?adni, jestem co prawda dysgrafem ale pismo r?czne nie ma tu ?adnego wp?ywu wi?c jest to nie wa?ne kompletnie. Czasem pope?niam b??dy w interpunkcji. Lubie ró?nego rodzaju komiksy, raczej ci??ko mi powiedzie? dosy? ogólnie bo mam po prostu szerokie gusta. Najch?tniej bym na nasz j?zyk prze?o?y? moj? ulubion? serie komiksow? czyli Lig? Niezwyk?ych D?entelmenów lub The Complete Dracula.
Pozdrawiam!


Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Luty 02, 2010, 01:57:29
Cytuj
jestem w pe?ni ?wiadom ?e jest to robota bezinteresowna i nie b?dzie za ni? ?adnego wynagrodzenia.
Jak za?o?ymy wydawnictwo to b?dzie kasa. Ale to dopiero w przysz?o?ci.

Cytuj
Najch?tniej bym na nasz j?zyk prze?o?y? moj? ulubion? serie komiksow? czyli Lig? Niezwyk?ych D?entelmenów lub The Complete Dracula.
Duu?e wyzwanie, tak dla t?umacza jak i grafika.
TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Moriarty on Luty 02, 2010, 04:32:27
Jak za?o?ymy wydawnictwo to b?dzie kasa. Ale to dopiero w przysz?o?ci.
To brzmi super ;D

Duu?e wyzwanie, tak dla t?umacza jak i grafika.

To mog? te? na pocz?tek, na test swojej osoby wzi?? np. mini-serie Batman - Gordon of Gotham. :)

TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: damia? on Luty 14, 2010, 04:16:47
Witam,
Jestem zainteresowany do??czeniem do waszej ekipy w roli t?umacza j?zyka angielskiego. Nie mam niestety zbyt du?ych do?wiadcze? na tym polu, niemniej j?zykiem pos?uguj? si? na do?? wysokim poziomie. Ogl?danie filmów oraz czytanie ksi??ek w tym j?zyku nie sprawia mi zbyt wielkich problemów. Oczywi?cie przy bardziej skomplikowanych tekstach potrzebuj? czasami pomocy do?wiadczonej osoby. Dysponuj? spor? ilo?ci? wolnego czasu wi?c wszelkie projekty, których podj??bym si?, postaram si? zrealizowa? w najkrótszym mo?liwym czasie.


Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Ezechiel on Luty 26, 2010, 04:07:49
Witam.
Chcia?bym do??czy? do ekipy.
Komiksy czytam na necie od niedawna, g?ównie dlatego, ?e Polskie wydawnictwa nie szalej? z wydawaniem dobrych komiksów w dobrej cenie.
J?zyk obcy opanowa?em na poziomie intermediate, mo?ecie jednak by? pewni ?e z ?atwo?ci? poradz? sobie z translacjami.
Jako ?e du?o pisz? i czytam, s?dz? ?e od strony j?zyka polskiego równie? nie b?de mia? problemów z translacjami.
Jako-tako opanowa?em gimpa, my?l? wi?c ?e na dniach udost?pni? moj? wst?pn? translacj? Kick-Ass #6 je?li tylko jeste?cie ni? zainteresowani - rzecz jasna, b?dzie potrzebowa?a korekty graficznej i zapewne tak?e merytorycznej.


Posz?a PM
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Luty 26, 2010, 04:21:17
Dzi?ki za zainteresowanie, kolego Ezechiel.
Ludzi od Kick-Assa w ekipie mamy i nowych nie szukamy. Wi?c raczej w?tpi?, aby? z logiem CFC móg? wypu?ci? swoje t?umaczenie Kick-Assa 6.
Oczywi?cie t? translacj? Kick-Assa co zrobi?e? mo?esz wypuszcza? gdzie i kiedy chcesz, to twoja praca.
Jednak, jak ju? wspomnia?em, mamy ekip? od tego projektu i tyle.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Ezechiel on Luty 26, 2010, 04:25:00
Hmm... A ta ekipa co? z tym robi? Bo mi si? to nie widzi...
Mimo to, chc? do was do??czy?, wi?c...
...Co powiecie na nieco bardziej ambitny projekt, Dark Tower: Gunslinger Born?


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Luty 26, 2010, 04:42:06
Nikt nie rusza Dark Tower z uwagi na fakt, ?e które? polskie wydawnictwo ma wykupion? licencj? na ten?e komiks (ale które to nie pami?tam)

Oczywi?cie zapraszamy do grupy, skontaktuje si? z tob? osoba odpowiedzialna za rekrutacje i ci wszystko wyt?umaczy co i jak :) Je?li si? dostaniesz do ekipy, to wtedy mo?esz rzuca? tytu?ami.

I tak, ludzie od Kick-Assa co? z nim rob?.

Dzi? wyszed? Green Lantern - Odrodzenie, który by? robiony (naprawd? robiony a nie planowany) jakie? 3-4 lata. Wi?c, jak wida?, nie ?pieszy nam si? :) U nas chodzi bardziej o to, ?eby by?o wykonane porz?dnie, a nie szybko. :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Ezechiel on Luty 26, 2010, 04:47:27
No ja mog? i porz?dnie i szybko, ehh... Szkoda troch?, bo my?l? ?e wiele osób by juz chcia?o sko?czy? czyta? Kick-Assa, tym bardziej ?e film za pasem.

Co do DT- owszem, maj?, ale czy wydadz? to druga sprawa bo 2 razy ju? prze?o?yli premier?... W takim razie, wezm? si? mo?e za Hitmana?


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Luty 26, 2010, 05:26:38
Ci??ki jest ?ywot Wielkiego Rekrutatora...


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Luty 26, 2010, 05:28:48
Cytuj
Co do DT- owszem, maj?, ale czy wydadz? to druga sprawa bo 2 razy ju? prze?o?yli premier?...
To co ?e przek?adali premier?? Dla nas jako grupy najwa?niejsze jest, ?e maj?. Jak polskie wydawnictwo ma licencj? na komiks, to go nie robimy i kropka. A je?li zakupi licencj? na komiks, który ju? zrobili?my to zaprzestajemy udost?pnia? nasz? translacj? i koniec, nie ma ?e boli.

Jak ju? wspomnia?em, tytu?ami komiksów do zrobienia b?dziesz rzuca? jak ci? do grupy przyjmiemy :) (Hitman: Local Hero ma w planach grupa 911comics :D )


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Luty 26, 2010, 06:50:06
Cytuj
Dzi? wyszed? Green Lantern - Odrodzenie, który by? robiony (naprawd? robiony a nie planowany) jakie? 3-4 lata. Wi?c, jak wida?, nie ?pieszy nam si? U?miech U nas chodzi bardziej o to, ?eby by?o wykonane porz?dnie, a nie szybko.
No, ale Lantern mia? trzech grafików. I takie konkretniejsze prace to chyba od pa?dziernika trwa?y (wklejanie). Wi?c s?owem podsumowania, wykurwi?cie szybko go zrobili?my.

Cytuj
?e Polskie wydawnictwa nie szalej? z wydawaniem dobrych komiksów w dobrej cenie.
Ci??ko oczekiwa? dobrej ceny jak jest ma?e zainteresowanie komiksami, ale musz? przyzna?, ?e ostatnio dobór tytu?ów robi si? naprawd? fajny. Zreszt?, co tu gada? w ci?gu ostatnich 2-miesi?cy wyda?em 500 z?otych na komiksy polskich wydawców, ale to rekord zdecydowany. Fajne s? serie i albumy wychodz?ce w Polsce, szkoda tylko, ?e brak regularnej serii co by si? chocia?by co miesi?c pokazywa?a.


TytuĹ‚: Odp: Współpraca
Wiadomość wysłana przez: Mike on Marzec 11, 2010, 04:24:40
Witam
Jestem grafikiem. Mam trochę czasu wolnego więc chcę zaproponować swoją pomoc.
Pracuje na Photoshopie, Illustratorze, Corelu i InDesigne, ale to chyba niema znaczenia
bo liczy się wszak efekt końcowy :)


Czyżby wszystkie stanowiska były obsadzone? :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: BleeDiT on Kwiecień 05, 2010, 02:50:48
Ja mog? czy?ci? dymki albo t?umaczy? z angielskiego na polski ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Freezjer on Kwiecień 18, 2010, 01:12:04
Witam.

Komiksy czytam od wczesnych lat dzieci?cych (w?a?ciwie, to dzi?ki nim nauczy?em si? czyta? w ogóle), za? z seriami wychodz?cymi za granic? mam kontakt od czterech lat. Mam na my?li w szczególno?ci pozycje Marvela; zazwyczaj wszelakie tytu?y ze znakiem X, Exiles, serie strice superbohaterskie raczej rzadko, ostatnio tak?e inicjatyw? pod tytu?em "Noir". ?ledzi?em równie? web-komiks "Mega-'Od dziesi?ciu lat jeste?my w Tokio od kilku miesi?cy'-Tokyo", równie? w j?zyku angielskim.

J?zyk angielski pozna?em troch? w szkole, a troch? jako samouk, zazwyczaj jednak, przy pewnym wsparciu s?owników, by?em w stanie zrozumie? czytany tekst lub dotrze? do odpowiedniego idiomu. Swoje umiej?tno?ci oceniam jako ?rednie. Jedka?e, w roli próbki mych t?umacze?, móg?bym zaprezentowa? t?umaczenie pierwszej cz??ci komiksu "Wolverine Noir".

J?zyk polski... Nie mog? powiedzie?, ?e opanowa?em go idealnie. Mam jednak pewn? wiedz? z tej dziedziny, kszta?ciem si? dzi?ki czytaniu ksi??ek i w?asnym b??dom.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: szczepan325 on Kwiecień 19, 2010, 04:44:47
Witam!

Chcia?bym wspomóc grup?, je?li chodzi o projekt "Kick-Ass", jak wida? tempo jest ?rednie, wi?c w miar? mo?liwo?ci pragn??bym wspomóc w pracy t?umacza/edytora. Specjalnie wyt?u?ci?em tamto s?owo, bo jak wida? projekt jest obsadzony. Chodzi mi o pomoc, nie przej?cie której? z "posad" przy projekcie.

Co do sprawdzenia umiej?tno?ci - wystarczy te?cik, maila mam w profilu.

Dzi?ki za uwag? ;]


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: MadContactLens on Kwiecień 22, 2010, 12:01:17
Witam.

Zg?aszam si? do t?umaczenia.

Jestem dobry z angielskiego, umiem pisa? po polsku, mam troch? czasu.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Esiu on Lipiec 24, 2010, 12:22:13
Siema, je?li brakuje Wam grafików, to ch?tnie pomog? :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: rancorn on Lipiec 30, 2010, 04:31:23
Witam,
Móg?bym udzieli? CFC pomocy w zakresie t?umaczenia z j?zyka angielskiego. Mo?e nie mam zbyt du?ego do?wiadczenia (jedna seria anime), aczkolwiek my?l? ?e móg?bym spróbowa?, raczej nie mam problemów ze zrozumieniem tekstów w tym j?zyku. Je?li chodzi o pos?ugiwanie si? j?zykiem polskim równie?, jak mi si? wydaje, jest ca?kiem dobrze :)
W PS i innych programach graficznych jestem raczej noga.
Je?li chodzi o czas wolny, do ko?ca wrze?nia mam go raczej sporo.
Co do serii, my?l? ?e mo?na przet?umaczy? komiks MW2:Ghost. Nie jest to komiks najwy?szych lotów, ale fajna ciekawostka. Oczywi?cie je?li macie jakie? lepsze propozycje, ch?tnie si? podejm? :)
Pozdrawiam


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: pola on Sierpień 23, 2010, 08:42:42
Witam.
Nazywam si? Paulina, mam 20 lat. Chcia?abym pomóc w t?umaczeniu komiksów. Niestety nie mam do?wiadczenia, ale znam j?zyk angielski na poziomie ?rednio-zaawansowanym. Znajomo?? j?zyka polskiego jest bardzo dobra. Nie mam konkretnych tytu?ów, które bym chcia?a przet?umaczy?.
Pozdrawiam
Paulina

Posz?a PW
/M1


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: cocochico on Wrzesień 13, 2010, 01:23:51
Hej,

Zg?aszam swoj? ch?? wspó?pracy z CFC.
Komiksy pojawi?y si? w moim domu ju? w dzieci?stwie i do tej pory je kolekcjonuj?, czytam, rysuj?, a tak?e t?umacz? na w?asny u?ytek. Napotykaj?c si? na ró?ne b??dy w przek?adzie postanowi?am zaj?? si? tym na powa?nie i pozwoli? fanom komiksów czerpa? z ich czytania czyst? przyjemno??.

J?zyk angielski jest moim drugim j?zykiem, lata sp?dzone na jego nauce spowodowa?y decyzj? o wyje?dzie za granic?, gdzie sp?dzi?am kilka lat szlifuj?c angielski, oraz, czytaj?c komiksy w oryginale. Po powrocie do Polski uko?czy?am studia podyplomowe w zakresie przek?adu (z "pierwszego" wykszta?cenia jestem informatykiem), co pozwoli?o mi na poznanie ?ywych technik t?umaczenia. Polskim pos?uguj? si? biegle, w firmie w której pracuj? jestem te? korektorem.

Uwielbiam wi?kszo?? komiksów - do moich ulubionych nale?? jednak komiksy Ennisa, Spiegelmana, Sartrapi, Rosi?skiego.

Pozdrawiam

Posz?a PW
/M1
TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Wrzesień 13, 2010, 01:51:52
A niech mnie kule bij?, przy takich referencjach czuj? si? ma?y. Rekrutator grupy na pewno wkrótce si? do Ciebie odezwie.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: arcomics on Wrzesień 13, 2010, 04:53:30
Cytuj
Spiegelmana, Sartrapi
ciekawe jaki odsetek z cz?onków tej grupy kojarzy te dwa nazwiska.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Wrzesień 13, 2010, 05:00:25
eeee? Komiksy z Wolverinem robili jakie?? Bo z Batmanem to chyba nie bardzo? :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Wrzesień 13, 2010, 05:02:45
OH GOD THE RATS!!!

A to wiesz, do czego si? odnosi, wszechwiedz?cy arcomiksie? :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Arn1 on Wrzesień 13, 2010, 05:04:29
Polaki jako ?winie (tyle tylko pami?tam, z tym komiksem zreszt? chyba jaka? burda by?a - tytu?u niestety nie pami?tam) i Persepolis. Chyba. Zgad?em?


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Wrzesień 13, 2010, 05:13:19
"Maus" - tytu?. Satrapi ca?e swoje ?ycie w komiksie opisa?a, ja tam tylko to co Arn1 poda? czyta?em. A i ekranizacja tego przeci?tna by?a, do komiksu si? nie umywa?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: szamas on Wrzesień 13, 2010, 07:49:04
Oprócz "Persepolis" Satrapi warto przeczyta? tak?e jej inny komiks "Kurczak ze ?liwkami".


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Wrzesień 13, 2010, 07:59:15
Ilekro? widz? ten tytu? "Kurczak ze ?liwkami" to mnie bierze na wymioty :>


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: arcomics on Wrzesień 13, 2010, 08:17:01
A przeczyta? warto. I arcomics nie jest wszechwiedz?cy. Jest tylko m?dry i wybitny w dodatku pi?kny i skromny.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Wrzesień 13, 2010, 08:30:05
A to przepraszam najmocniej ja?nie pana :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: vigo on Wrzesień 27, 2010, 02:00:14
Witajcie
Jestem zaintersowany przyst?pieniem do waszej grupy. Na karku mam ju? kilkadziesi?t lat i setki przeczytanych komiksów. Czytam wszystkie, od ameryka?skich poprzez francuskie, a sko?czywszy na japo?skich tytu?ach. Jestem za?o?ycielem grupy MANGIster zajmuj?cej si? t?umaczeniem mang na j?zyk polski. Przez ponad dwa lata by?em szefem tej grupy, pó?niej jednak przekaza?em grup? m?odszym i pe?nym energii cz?onkom ekipy. Ci?gle jednak jestem do ich dyspozycji i wci?? t?umacz? (porzuci?em na razie edycj?). Postanowi?em spróbowa? swoich si? w komiksach "nieazjatyckich" i pomy?la?em o was.

Je?eli chcieliby?cie sprawdzi? moje umiej?tno?ci, to jest na to kilka sposobów:
1) Na stronie mangister.info jest masa mang, które t?umaczy?em b?d? edytowa?em; m.in. t?umaczy?em King of Hell tom 1, t?umacz? i edytuj? Suikoden III, edytowa?em a teraz t?umacz?  Nijigahara holograph, t?umaczy?em i edytowa?em Doktor Du Ming, a tak?e t?umaczy?em i edytowa?em manhw? Banya i mang? Gareki no Eden (projekty zako?czone) oraz zajmowa?em si? korekt? wielu mang na mojej stronie.

2) Mo?ecie podes?a? mi tekst do przet?umaczenia. Mieszkam w Wielkiej Brytanii, wi?c j?zyk angielski mam na dobrym poziomie.

Czekam na jaki? odzew z waszej strony. Przyjm? pozycj? t?umacza b?d? korektora, mo?e z czasem wróc? do grafiki :)
 
Pozdrawiam


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Arn1 on Wrzesień 27, 2010, 03:19:55
Oczywi?cie bez cienia zgry?liwo?ci
Cytuj
francuzkie
ale to chyba jaki? mylny nawyk starszych czasów albo co? w tym stylu. Albo wina po prostu wymowy.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: vigo on Wrzesień 27, 2010, 03:25:56
G?upi b??d, przepraszam.  ;)

Poprawi?em posta.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: xucrex on Listopad 06, 2010, 11:51:48
Witam,
Nazywam si? Wojtek, mam 18 lat. Chcia?bym pomóc wam w t?umaczeniach komiksów. Nie posiadam do?wiadczenia w t?umaczeniach. J?zyk angielski znam na poziomie zaawansowanym i w tym roku zdaje matur? rozszerzon? z tego j?zyka. Znajomo?? j?zyka polskiego te? jest na do?? wysokim poziomie. Z tytu?, który z ch?ci? bym przet?umaczy? to Sweets (Image) który sk?ada si? z 5 numerów
Pozdrawiam
Wojtek


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Listopad 06, 2010, 01:39:20
Wiadomo?? posz?a w miasto.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: badass on Styczeń 07, 2011, 04:29:43
Witam.

Chcialbym zaoferowac moja wspolprace  w tumaczeniu dla CFC. Jestem fanem komiksow od dziecka i teraz kiedy juz dzieckiem nie jestem, chetnie zagladam do serwisow tego typu i naprawde bardzo cenie wasza prace. Moge zaoferowac tlumaczenie z jezyka hiszpanskiego. Mieszkam od kilku lat w Hiszpanii i wladam biegle kastylijskim. Nie mam tez problemow z poslugiwaniem sie jezykiem ojczystym. Potrafie takze pracowac przy pomocy Photoshopa. Jesli jestescie zainteresowani z checia sie przylaczylbym sie do ekipy.

Pozdrowienia.
Przemek.

PS: Przepraszam za brak polskich znakow, ale to dlatego, ze jeszcze ich nie zainstalowalem w nowym Windowsie.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Styczeń 07, 2011, 05:45:52
Wiadomo?? posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Marzec 08, 2011, 12:01:16
Ja z og?oszenia o poszukiwaniach korektora ;)
Nie patrzcie na to, ?e konto utworzone dzisiaj, stron? projektu i to forum lurkuj? ju? od jakiego? czasu, ot nie widzia?em jako? powodu (ok, by?em zbyt leniwy), ?eby gdziekolwiek si? rejestrowa?.
Ale ad rem; Dobrze znam polski i angielski (niemiecki niby te?, ale prawie go nie u?ywam, wi?c mocno si? zakurzy?), studiuj? na oko?ofilologicznym kierunku i my?l?, ?e mog? si? zmierzy? z korektorowaniem. Jedynym minusem mo?e by? czas, bo mam na karku pisanie licencjatu... Ale ostatnio cierpi? na bezsenno??, wi?c równie dobrze, zamiast ogl?dania seriali w necie, mog? przegl?da? translacje ;)
Polecam si?!
 ;D


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Gapcio on Marzec 08, 2011, 01:10:59
B?dzie krótko. Je?li korektor nadal jest potrzebny, mo?na mnie uwzgl?dni? w wyborach ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Marzec 08, 2011, 03:49:04
Korektorów nigdy za du?o :)

Wiadomo?ci posz?y w miasto ju?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: ParQs on Marzec 10, 2011, 02:08:34
Witam
Jestem Waszym fanem od dawna, z niecierpliwo?ci? czeka?em na ka?d? translacj?. Nigdy nie mia?em wystarczaj?cej ilo?ci czasu by odwdzi?czy? si? za wasz? prac? ( w szczególno?ci za seri? "Niezwyci??ony" ). Teraz po uko?czeniu swoich nauk :) mam czas na hobby, czyli komiksy. Mam w posiadaniu w wersji angielskiej skany serii Aladdin Legacy Of The Lost 1-3 (Radical) oraz The Last Days of American Crime 1-3. Podobaj? mi si? te komiksy i ch?tnie przerobi?bym je na j?zyk polski pod Wasz? metk?. Na t? chwil? mam ju? wyczyszczone dwa pierwsze albumy aladdina, oraz przepisany text z pierwszej cz??ci. Mam drobne problemy z t?umaczeniem, i wola?bym ?eby zrobi? to fachowiec. Znam si? troch? na grafice i przy Waszej pomocy uda?oby mi si? doko?czy? bez anga?owania wielu osób. Pozdrawiam i czekam na decyzj?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: leko121 on Marzec 19, 2011, 01:52:43
Witam. chcia?bym sie ubiega? o posad? grafika.  Programy Graficzne mam bardzo dobrze opanowane.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Marzec 20, 2011, 02:46:25
Cytat: leko121
Programy Graficzne mam bardzo dobrze opanowane.
?e? si? za?atwi? :D A? mnie natchn??o na zrobienie nowego zestawu rekrutacyjnego. ?wie?utka paczuszka niespodzianek pomkn??a prosto do rekruta :D :D


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Macik on Marzec 30, 2011, 06:47:06
Cze??.
Nazywam si? Maciej, mam 15 lat i interesuj? si? t?umaczeniem komiksów. Poni?ej chcia?bym wam przedstawi? swoje umiej?tno?ci dotycz?ce translacji.

1. Co potrafi?:
 - wyczyszcza? tekst z dymków
 - wkleja? w nie przet?umaczony tekst
 - staram si? nie tylko przek?ada? komiksy z j?zyka angielskiego na polski ale tak?e tak dobiera? s?owa aby zdanie zawarte w ka?dym dymku brzmia?o sensownie.

2. Czego nie potrafi? (oczywi?cie wszystkiego w swoim czasie mog? si? nauczy?):
 - wymazywa? tekst wychodz?cy poza dymek. Cz?sto pojawia si? taki, kiedy bohater komiksu si? nie?le w?cieknie

3. Moje wady:
 - jestem ca?kiem dobry w j?zyku angielskim ale mimo to mam cz?sto problemy. Podczas t?umaczenia zawsze mam otwarty t?umacz google oraz wszelkie s?owniki internetowe aby czasem pomóc sobie z jakim? wyrazem. Oczywi?cie nie mówi? wam, ?e jestem w angielskim tragiczny ;) Ka?dy dymek t?umacz? tak aby zawarty w nim tekst brzmia? sensownie jak napisa?em powy?ej.

Planowane t?umaczenia:
 - Grimm Fairy Tales (#10 - #18 poniewa? poprzednie przet?umaczy?a inna grupa), tak na pocz?tek :]
 - zaraz po tym postaram si? znale?? jaki? naprawd? fajny i "nieodkryty" przez ?adn? grup? translacyjn? komiks
 
Z pocz?tku t?umaczy?em sobie komiksy z serii Ultimate Spider-Man poniewa? jest to mój ulubiony komiks ale zauwa?y?em, ?e T#M ju? si? tym zajmuje wi?c nie b?d? mu si? tam wtr?ca? i z ch?ci? zaczekam na jego translacje ;)

Przyk?adowa strona komiksu z moich translacji:
http://img821.imageshack.us/f/str04.jpg/ (http://img821.imageshack.us/f/str04.jpg/) - z moim t?umaczeniem
http://img546.imageshack.us/f/ultimatespiderman048jhs.jpg/ (http://img546.imageshack.us/f/ultimatespiderman048jhs.jpg/) - z oryginalnym j?zykiem
Przykro mi ale hosting, na który umie?ci?em powy?sze strony obni?y? troch? jako??.

My?licie, ?e móg?bym si? do czego? przyda?? :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Marzec 30, 2011, 07:25:27
Aaaach, ta jedna strona przypomnia?a mi troch? czasy, kiedy JA SAM zaczyna?em t?umaczy?. :D

Mamy swój proces rekrutacyjny, tzn. je?li startujesz na grafika, dostajesz zestaw do zrobienia (kilka stron z trudnymi napisami do zrobienia). Je?li nie potrafisz robi? napisów wychodz?cych poza dymek, to nie masz po co startowa? na grafika.

Jak chcesz by? t?umaczem, to po prostu t?umaczysz wybrany komiks. Na podstawie t?umaczenia sprawdzamy, jak ci to idzie.

Poda?e? przyk?adow? stron?. Nie chc? wyrokowa? ju? teraz, ale w chwili obecnej wiem, jakie stanowisko obra?bym w sprawie twojego przyj?cia do Ekipy. :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Macik on Marzec 30, 2011, 07:54:24
Ups... Tyle czasu m?czy?em si? nad tym postem aby wypa?? jak najlepiej i zapomnia?em o najwa?niejszym.
Oczywi?cie chcia?bym zosta? t?umaczem a swoje translacje oddawa? do korekty ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Marzec 31, 2011, 12:19:57
Wiadomo?? posz?a w miasto :D


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Aq on Marzec 31, 2011, 09:23:43
A co wy Dr House zatrudniacie, sk?d u was taki bud?et.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Marzec 31, 2011, 09:35:47
Zap?acimy mu prochami  ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Marzec 31, 2011, 10:13:08
Cicho bo jeszcze nas zamkn?. Jakby nie mieli wystarczaj?cej ilo?ci powodów, ?eby nas do pierdla wsadzi?...


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mr.Poptom on Sierpień 18, 2011, 04:58:50
Cze??. :D

Nazywam si? Tomek i mam 16 lat. Komiksy czytam dopiero od roku (z krótkimi przerwami) na moim psp.

Chcia?bym poszerzy? wasze skromne grono grafików. Przyznaje si? bez bicia ?e mistrzem nie jestem, ale co nieco potrafi?(zajmuj? si? tym od pó? roku). Gdyby mi si? uda?o to nie przerabia?bym komiksów w kosmicznym tempie. Szko?a, miasto i zaj?cia z poppingu.

Poza tym zawsze warto próbowa?. :d

Pozdrawiam.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Sierpień 18, 2011, 06:08:38
Wydaje mi si?, ?e wiadomo?? zosta?a wys?ana


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mr.Poptom on Sierpień 20, 2011, 09:58:29
Wys?a?em ju? "test" na e-maila. Napisz je?eli nie doszed?. :d


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Sierpień 20, 2011, 11:11:24
Doszed?, ju? go ogl?damy w grupie. Teraz uzbrój si? w cierpliwo??, bo ogl?danie pracy osoby przechodz?cej rekrutacj? troch? trwa :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Sierpień 20, 2011, 11:13:17
Pragn? doda?, ?e ?atwo mnie skorumpowa? i kupi? mój g?os :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mr.Poptom on Sierpień 21, 2011, 10:17:43
Ca?y czas jak patrz? na Twój nick wydaje mi si? ?e pisze "Lovecircus" xD


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Sierpień 21, 2011, 11:39:23
Ju? pr?dzej Lovercycków :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mr.Poptom on Sierpień 21, 2011, 11:53:33
http://parapecik.files.wordpress.com/2010/10/cycki.jpg
Prosz? :D
Mam Twój g?os? xD


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Sierpień 21, 2011, 03:18:48
Niieeeeee... Te cycki by?y ju? wsz?dzie: memebase, kwejk etc. etc., Try harder oh young padawan!


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mr.Poptom on Sierpień 22, 2011, 11:48:34
http://www.grupa-cfc.pl/ogrupie
Ta lista jest aktualna? :d


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Sierpień 22, 2011, 12:50:19
nie


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: smokjabberlok on Styczeń 04, 2012, 10:16:26
Witam. Chcia?bym do??czy? do waszej grupy:) A ?eby sta?y za mn? nie tylko s?owa a równie? czyny to przygotowa?em skrypt Batmana #1 (2011) z restartu uniwersum DC. Przesy?am link do skryptu: http://www.mediafire.com/?2b0udb8hl86ibjc

Pozdrawiam ca?? grup? serdecznie!


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: master_bruce on Styczeń 04, 2012, 10:10:02
Na tego Batman to troch? za pó?no, #1numer ju? przygotowa? niejaki Adam.

Edit, a nie sorry to skrypt do Detective Comics v2 #1 (jeszcze nie wysz?o:P)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Styczeń 04, 2012, 10:19:07
Nawet je?li przet?umaczy?by Batman #1 to nic by nie zmienia?o - tekst do rekrutacji niekoniecznie musi by? u?yty do translacji. :) Kolego smokjabberlok, prosz? cierpliwie czeka?, nasz cz?owiek od rekrutacji zaczyna ?ycie dopiero w okolicach pó?nocy. ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: smokjabberlok on Styczeń 04, 2012, 10:22:33
Przepraszam za moja gaf?. To rzeczywi?cie jest seria Detective Comics a nie Batman. Spokojnie b?d? czeka?:)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: master_bruce on Styczeń 04, 2012, 10:24:25
Tylko wiesz, jakby to jednak by? ten Batman, a nie Detective Comics to kto? móg?by mie? Ci za z?e, ?e piszesz skrypt do ju? 'wydanej' translacji :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Styczeń 04, 2012, 10:44:05
Nikt z CFC nie mia?by mu tego za z?e. Do rekrutacji mo?na pisa? t?umaczenie jakiego komiksu si? chce.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Styczeń 04, 2012, 11:17:07
Nikt nie ma tu za z?e, my ludzi, którzy chc? wykonywa? dla nas niewolnicz? prac?, witamy z otwartymi ramionami. Ju? do ciebie ?l? prywatn? wiadomo?? smokjabberlok, w której ci wszystko wyt?umacz?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Typhus on Styczeń 05, 2012, 01:16:55
Swoj? drog? je?eli nie macie przesytu grafików to poprosz? o ten test. W sumie przez 5 lat dzie? w dzie? ?l?cza?em przy podobnych pracach wi?c czemu nie potraktowa? teraz tego jako hobby :D


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Styczeń 05, 2012, 01:29:13
ROY! GRAFIK! BIER GO, INO ZICHER!  ;D


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Styczeń 05, 2012, 09:33:02
Informacja posz?a do grafika :D


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: gaudi on Styczeń 12, 2012, 02:47:25
tak nawiasem mówi?c seria Detective Comics v2 b?dzie wychodzi? w [piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii], a ja jestem [piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]...


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Styczeń 12, 2012, 09:23:07
Przecie? my to wiemy, nie spinaj si?. :) Cz?owiek zrobi? skrypt, który ma sprawdzi? jego umiej?tno?ci translatorskie. To przecie? nie znaczy, ?e podpierdolimy Wam ten projekt.  ::)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: gaudi on Styczeń 12, 2012, 11:10:16
nie spinam si? - tylko smokjabberlok mo?e tego nie wiedzie?... :D a inni, spoza grup, mo?e si? dowiedz?, ?e s? jeszcze jakie? inne/tajne plany grup  ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Styczeń 12, 2012, 11:28:37
To ?adna tajemnica, ?e mamy w planach prawie 100 projektów. ;) Jak kto? zapyta czy jaki? projekt planujemy, czy nie, to oczywista sprawa, ?e odpowiem. :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mike on Styczeń 12, 2012, 11:30:44
Moderator, prosz? usun?? w tego tematu wszelkie wzmianki o innych grupach translacyjnych! :P
Niech nie?wiadome umys?y pozostan? w nie?wiadomo?ci.
Zgarniemy wszystkich rekrutów, zmonopolizujemy rynek!


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: gaudi on Styczeń 13, 2012, 02:28:35
sam si? [piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]  ;D

mo?e z ciekawo?ci zaczn? wst?powa? do grup...


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Styczeń 13, 2012, 02:37:29
To s? jeszcze jakie? inne grupy translacyjne? Pierwsze s?ysz?! A skoro nie s?ysza?em, wida? s?aaabeee s?.  :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Styczeń 13, 2012, 04:43:22
Przekonanie o byciu jedynym w swoim rodzaju jest konieczne przy rekrutacji do Grupy.

Moderator niech tam tnie ostro te jakie? dziwne wspominiki innych tworów.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Styczeń 13, 2012, 06:10:33
Nic nie b?dzie ci?te :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mike on Styczeń 15, 2012, 07:13:04
Oho, w moderacji mamy wichrzyciela! Trzeba organizowa? bojówki! :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Nagato on Styczeń 22, 2012, 07:12:02
Witam z tego co wiem to mam si? tutaj zg?osi? je?li chodzi o rekrutacje. Chcia?bym zosta? grafikiem. Mam jakie? do?wiadczenia gdy? od 2 lat zajmuj? si? edycj? mangi. Komiksami interesuje si? od niedawna. Najbardziej lubi? Spider-mana cho? móg?bym zaj?c si? ka?dym innym tytu?em. Najbardziej interesowa?y by mnie tytu?y Marvela. Czekam na test.
Pozdrawiam


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Styczeń 22, 2012, 08:18:59
Wiadomo?? posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Styczeń 30, 2012, 02:06:02
Uwaga, dla wszystkich ch?tnych do wst?pienia do grupy, od teraz jest nowa super opcja! Nasi naukowcy opracowali niezwyk?y zestaw, pozwalaj?cy rekrutowa? si? jednocze?nie na stanowisko t?umacza jak i grafika. Od teraz nie trzeba wybiera?, kim chce si? by?, ani dwukrotnie przechodzi? testów.
Dzi?ki temu wszystko idzie szybciej, a nowi cz?onkowie b?d? mieli o wiele wi?ksz? kontrol? artystyczn? nad swoim projektem :) Nie czekaj, wst?p ju? dzi?!


TytuĹ‚: Odp: Współpraca
Wiadomość wysłana przez: Chmmi on Luty 20, 2012, 07:14:11
Chciałbym dołączyć do CFC w charakterze korektora albo tłumacza z angielskiego. W tłumaczeniu komiksów nie mam doświadczenia, w tej dziedzinie to tylko zdarzało mi się tłumaczyć XVIII wieczną korespondencję ambasady angielskiej w Petersburgu (na zajęcia na uczelni) i parę razy tłumaczyłem napisy do filmów. Angielski znam na tyle dobrze, że większość seriali oglądam bez napisów i nie muszę szukać niczego po słownikach. Z polskiego też jestem nie najgorszy, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wszystko ma dzisiaj spell check. Jeśli chodzi o jakąś ulubioną serię to tutaj wskazałbym przygody Niezwyciężonego, mój ulubiony superbohater to Batman, bo nie ma żadnych mocy. Pomysłu na projekt niestety nie mam. Obecnie mam w miarę wolne czwartki jeśli chodzi o czas wolny.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Luty 20, 2012, 07:42:26
The news has been spread.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Luty 20, 2012, 08:14:52
Je?li mog? co? doda?. Nie spiesz si?, po?piech jest wskazany tylko przy ?apaniu pche?, po?wi?? na test ze dwa dni, bo ostatnia osoba, któr? rekrutowali?my zrobi?a wszystko szybko, ale przez to ucierpia?a jako?? testu. :) Tak?e sprawd? wszystko dwa razy zanim nam go oddasz. Powodzenia. :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Tim.the.Enchanter on Maj 22, 2012, 04:16:26
Witam!

Chcia?em zaoferowa? swoj? pomoc grupie CFC w zakresie t?umaczenia z j?zyka angielskiego. Mam na imi? Jacek i jestem absolwentem filologii angielskiej. Studia zacz??em z my?l? o zostaniu t?umaczem, specjalizacj? te? wybra?em zajmuj?c? si? translacj?, jednak niestety w trakcie studiowania piórka mi opad?y i po licencjacie przerwa?em nauk?. Ale po paru miesi?cach dosy? smutnych i frustruj?cych prób poszukiwania pracy ;) postanowi?em zebra? si? do kupy i zaj?? si? tym na serio. Magisterk? zaczynam od pa?dziernika, a w mi?dzyczasie chcia?em zacz?? szlifowa? umiej?tno?ci, no i trafi?em na CFC. Wielkim fanem komiksów nie jestem, przyznaj?, tzn. mam kilka swoich ulubionych, ale nigdy nie by?y one moim hobby. Natomiast ch?tnie zag??bie si? w temat i poszerz? troch? horyzonty.

Pozdrawiam i czekam na odpowied?. :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Maj 22, 2012, 04:39:14
Czyli powiedz wprost - twoja "pomoc" by?aby tymczasowa, tzn. do pa?dziernika? :) A potem to ten tego...?


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Maj 22, 2012, 05:47:33
Wiadomo?? posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: BaleronVoltairea on Maj 31, 2012, 12:57:30
Witam.

Grupa wci?? poszukuje korektorów? Mam pewne do?wiadczenie i chcia?bym pomóc, ale o tym mo?e lepiej w ramach prywatnych wiadomo?ci z kim? w?adnym, je?li mo?na ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Maj 31, 2012, 04:24:28
Wiadomo?? posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Izuna on Lipiec 13, 2012, 06:08:09
Chcia?bym do??czy? do waszego grona grafików. Komiksy czytam od ponad roku:) a co do mojej znajomo?ci programów graficznych no to wiadomo mistrzem to ja nie jestem, ale s?dze i? jestem na tyle dobry by poradzi? sobie z tym.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Lipiec 13, 2012, 06:40:08
Wiadomo?? posz?a w miasto i ja te? wracam si? obija?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: theCheshireCAD on Sierpień 10, 2012, 01:32:58
Siemka, By?ym zainteresowany rozpocz?ciem wspó?pracy z wami jako grafik. Ogólnie do?wiadczenie mam raczej w obróbce w?asnych rysowanych, niesamowitych i cudownych komiksów, wi?c robienie dymków, sk?adanie tekstu, fontowanie mam mniej wi?cej opanowane, jakie? poprawianie jako?ci ewentualnie te?. Dzia?am w gimpie, ale je?eli jest to dla was problem mog? przerzuci? si? na photoshopa.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Sierpień 11, 2012, 06:46:53
Jakby nie patrze? wiadomo?? dawno temu posz?a, tylko zapomnia?em o tym napisa?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: theCheshireCAD on Sierpień 12, 2012, 12:44:38
Jakby nie patrze?, moja odpowied? te? posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Darklaki on Sierpień 13, 2012, 03:36:11
Witam :)
Chcia?bym zacz?? "pracowa?" u was jago grafik. Nie jestem mo?e jakim? wybitnym grafikiem jednak s?dz? ?e podo?am wyzwaniom jakie mi postawicie :P
Czekam na odpowied?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Sierpień 13, 2012, 03:57:31
Wiadomo?? zosta?a nadana morsem.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: blacky on Sierpień 24, 2012, 01:54:02
hi, chcia?bym si? do Was przy??czy? jako t?umacz :) prosz? o jaki? kontakt :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Sierpień 24, 2012, 05:56:36
Wiadomo?? wys?ano poczt? go??biow?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: woda_zrodlana on Wrzesień 01, 2012, 01:15:40
Je?li potrzebujecie grafika/korektora to si? zg?aszam do pomocy ;-)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Wrzesień 01, 2012, 12:09:06
Wiadomo?? pop?yn??a z pr?dem.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: S_M_I_T_H on Październik 31, 2012, 10:00:43
Chcia?bym spróbowa? swoich si? jako t?umacz (j. angielski). Nie sko?czy?em ?adnych wy?szych kursów j?zykowych, ale potrafi? ogl?da? filmy, seriale bez napisów :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Październik 31, 2012, 11:35:31
Nawet agenci Matrixa do nas ci?gn?, co za czasy...  ;D


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: 1kubus on Grudzień 10, 2012, 03:17:53
Witam!
Chcia?bym spróbowa? swych si? pracuj?c w grupie translacyjnej. Prosz? o wiadomo?? priv.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Grudzień 10, 2012, 06:49:07
1. Jak widz?, gdy kto? zaczyna wiadomo?? od "witam", zalewa mnie krew.
2. Nie okre?li?e?, co chcesz robi?, nasz rekrutator nie czyta w my?lach. :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Grudzień 10, 2012, 11:17:15
Co z?ego jest w zaczynaniu od "witam"? fajne s?owo.

Ale tak jak napisa? kolega wy?ej, prosi?bym, ?eby? si? sprecyzowa?, na jak? funkcj? chcesz startowa?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Grudzień 10, 2012, 11:23:19
Witaj to s?owo, którego u?ywa kto? z wy?sz? pozycj?, gdy widzi kogo? z ni?sz? pozycj?. Np. kiedy idziesz do kogo? w go?ci, gospodarz mo?e do ciebie powiedzie? "witaj", ale ty do niego nie powiniene? tak mówi?. Tak samo gdy piszesz mail do profesora uczelni, nie zaczynasz go od "witam", tylko "szanowny panie profesorze". Tutaj to my jeste?my gospodarzami, wi?c "witam" od kogo? z jednym postem to buractwo i tyle.

tldr: SAVOIR VIVRE, DZIFFKI!  ;D


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: BaleronVoltairea on Grudzień 10, 2012, 11:27:22
Mnie uczyli, ?e wita kto?, kto jest na miejscu i pozdrawia nowoprzyby?ego, a nie na odwrót. Mimo wszystko sam cz?sto pisz? tak w mailach i mam nadziej?, ?e za jaki? czas RJP pozwoli tak zaczyna? korespondencj? :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: 1kubus on Grudzień 10, 2012, 11:49:42
1. Jak widz?, gdy kto? zaczyna wiadomo?? od "witam", zalewa mnie krew.
2. Nie okre?li?e?, co chcesz robi?, nasz rekrutator nie czyta w my?lach. :P

Kolego, a jak mam si? kulturalnie przedstawi??!
Nie mam zamiaru podawa? swoich "specjalizacji", umiej?tno?ci ogó?owi-zainteresowane osoby odezw? si?, kiedy b?d? potrzebowa?y kogo? do pomocy.

edit:

Roz?mieszy?y mnie te wypowiedzi, zapewne "witam" z wy?szej pozycji (to by?o najlepsze).

Staram si? t?umaczy?, acz od biedy, ogarn? co? z grafiki (cho? niech?tnie).

Prosz? o priv jakiego? szeryfa - wtedy dogadamy si?, mam nadziej?. :)

Bo chodzi, tylko i wy??cznie, o komiksy!

P.S. Witaj - buractwem?! Chyba tylko u Ciebie...


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Grudzień 11, 2012, 01:09:28
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114377,11588022,Jest_slowo_Witam_na_poczatku_listu__To_nie_odpowiadam.html (http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114377,11588022,Jest_slowo_Witam_na_poczatku_listu__To_nie_odpowiadam.html)

1. Pos?uchaj prof. Bralczyka
2. Masz co? jeszcze do dodania, "kolego"? ;)

(Poza tym, "witam" to nie przedstawienie. Przedstawiaj?c si?, podajesz swoje imi? i nazwisko. A tutaj wystarczy?oby zwyczajne "cze??" albo nawet "hej ho", ale nie to nieszcz?sne "witam". :P)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Grudzień 11, 2012, 04:56:47
Mo?na si? te? wita? przez u?ywanie "Sieg heil".


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Misiael Pierwszy on Grudzień 11, 2012, 08:40:56
Mo?na si? te? wita? przez u?ywanie "Sieg heil".

Nie mo?na.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: 1kubus on Grudzień 11, 2012, 10:20:44
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114377,11588022,Jest_slowo_Witam_na_poczatku_listu__To_nie_odpowiadam.html (http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114377,11588022,Jest_slowo_Witam_na_poczatku_listu__To_nie_odpowiadam.html)

1. Pos?uchaj prof. Bralczyka
2. Masz co? jeszcze do dodania, "kolego"? ;)

(Poza tym, "witam" to nie przedstawienie. Przedstawiaj?c si?, podajesz swoje imi? i nazwisko. A tutaj wystarczy?oby zwyczajne "cze??" albo nawet "hej ho", ale nie to nieszcz?sne "witam". :P)

Sory, jestem facetem i mog? by? mi obce ciekawostki z portalu "Wysokie obcasy"

xD

Poza tym nie uwa?asz, ?e czepiasz si? szczegó?ów?


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: BaleronVoltairea on Grudzień 11, 2012, 10:38:01
Je?eli chcesz t?umaczy? cokolwiek i gdziekolwiek - przyzwyczajaj si?. Korektor to taki pan (albo pani), co ma si? czepia? ka?dej pierdo?y. Dobry korektor dba nie tylko o ortografi? i interpunkcj?, ale równie? o dobór i kolejno?? s?ów. Nie dlatego, ?e to lubi (no, przynajmniej nie wi?kszo??...), ale z dba?o?ci o finalny efekt - szeroko poj?t? "jako??" wydania.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Loviricus on Grudzień 11, 2012, 06:27:10
T?umacz te? powinien zwraca? uwag? na szczegó?y. I ogólnie zna? si? na j?zykach, których jego przek?ady dotycz?. Je?li masz zamiar robi? cokolwiek na odpierdol to ka?dy z naszych korektorów szybko sprowadzi ci? do parteru. :)

I nie uwa?am za ujm? znania "ciekawostek z portalu Wysokie Obcasy". Skoro s? ciekawe, to czemu ich nie poznawa?? Nie pojmuj? te? rozumowania "jestem facetem, babskie rzeczy s? mi obce". Zapami?taj, ?e ignorancja to nie wyt?umaczenie ani tym bardziej upo?ledzenie, ?adne przywileje (czy na tym forum czy w ?yciu w ogóle) si? z ni? nie wi???. :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Eustachy_Kapusta on Grudzień 11, 2012, 10:11:15
Startuj?c do OR, wykaza?e? si? ca?kowitym brakiem umiej?tno?ci komunikowania si? z ludzmi, irytuj?c si? na ka?d? sugesti? vZta i tutaj widz?, ?e te? masz ?wietny start. Chcesz by? t?umaczem, wi?c musisz si? przyzwyczai? do tego, ?e korekta co chwil? b?dzie si? o co? plu?. Nie wiem, jakie kryteria ma CFC co do przyjmowania nowych, ale je?li tak b?dziesz si? zachowywa?, to nikt Ci? nie przyjmie.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: 1kubus on Grudzień 12, 2012, 04:54:35
Ha!

Ju? cisn??y mi si? ma j?zyk (tudzie? na palce i klawiatur?) b?yskotliwe riposty w odpowiedzi na zaczepki, ale to bez sensu.

Wa?ne jest t?umaczenie i na tym si? skupmy.

ops out


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Czajnik on Luty 02, 2013, 12:57:08
Chcia?bym do??czy? do CFC w charakterze grafika. Posiadam do?wiadczenie w edycji komiksów, poniewa? przez jaki? czas pomaga?em w grupie zajmuj?cej si? mangami.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Luty 02, 2013, 05:49:59
Wiadomo?? powinna by? ju? u adresata.

Dosta? specjalnie nowy, hardkorowy zestaw, naprawd? fajny, wi?c licz?, ?e go wype?ni, ?eby mo?na by?o ekipie pokaza?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Wakko on Luty 03, 2013, 04:03:20
Chcia?bym do??czy? do grupy w charakterze t?umacza z j?zyka angielskiego. Od 4 lat przebywam w Londynie, angielskiego uczy?em si? od podstawówki do studiów, wi?c my?le, ?e dam sobie z tym rad?. Niestety nie jestem grafikiem, a chcia?bym przybli?y? fanom komiksu seri? Mortal Kombat i Bucky O'Hare. Prosz? o informacj? na PW, pozdrawiam. ;]


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Roy_v_beck on Luty 03, 2013, 09:51:51
Wiadomo?? poinstruowa?a kandydata.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Brantas on Luty 18, 2013, 12:59:50
Chcia?bym do??czy? do grupy CFC jako grafik. Nigdy nie edytowa?em komiksów ale lubi? je czyta? i je?li mog? jako? pomóc innym w ich lekturze to b?d? robi? co w mojej mocy.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Marzec 19, 2013, 11:54:30
Odpowied? posz?a na PW. Miesi?c po, ale zawsze co?. ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Szyba on Marzec 20, 2013, 05:35:10
Witam serdecznie,

Ja w sprawie nieco innej, mianowicie chodzi o wspó?prac? z wasz? stron?. Jako bloger popkulturowy, zdarza mi si? coraz cz??ciej pisa? o komiksach, m.in przet?umaczonych przez was i mia?bym nadziej?, na jak?? ?ci?lejsz? wspó?prac?.

Je?li mo?na prosi? o jaki? kontakt, to z przyjemno?ci? wyt?umacz? szerzej mój zamys?.

Pozdrawiam!


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: BaleronVoltairea on Marzec 20, 2013, 06:24:18
Podzielisz si? linkiem?


TytuĹ‚: Odp: Współpraca
Wiadomość wysłana przez: Szyba on Marzec 21, 2013, 01:59:52
Jasne, jeśli oczywiście nikt nie będzie zły.  (http://szyba-cafe.blogspot.com/) <--Klik o tutaj

Jak wyjaśniłem T#M, chciałbym jakoś korzystniej pisać o komiksach, tak, żebym i ja miał coś z tego, i CFC miało też.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: krzychu098 on Maj 05, 2013, 01:45:06
Witajcie!

Chcia? bym podj?? wspó?prac? z grup? w charakterze t?umacza j. Angielskiego. Ucz? si? go ju? ?adnych par? lat wi?c my?l? ?e mój poziom spe?ni wasze oczekiwania. Prosz? o informacj? kontaktow?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Maj 05, 2013, 03:25:11
PMka z informacjami posz?a do krzycha098! :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: fakto on Lipiec 01, 2013, 07:51:27
witam :) chcialbym zaczac z wami wspolprace czy jest taka mozliwosc ?? ucze sie i specjalizuje sie w grafice bardziej


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 01, 2013, 10:04:55
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: pheris on Lipiec 16, 2013, 01:38:19
Witam!
Chcia?bym nawi?za? wspó?prac? z CFC jako t?umacz j.angielskiego :)
Ucz? si? j?zyka od dziecka, sko?czy?em nauk? w okolicach poziomu CAE, ale ca?y czas korzystam z niego w ?yciu codziennym.
No i chcia?bym si? jako? przys?u?y? tym, którzy j?zykiem angielskim nie w?adaj? lub go nie lubi?, a dziel? razem ze mn? zami?owanie do komiksów :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: ar2r on Lipiec 24, 2013, 04:04:30
Witam, chcia?bym do??czy? do ekipy jako t?umacz j. angielskiego. Interesuje mnie seria Amazing Spider-Man i chcia?bym wiedzie? czy który? cz?onek lub cz?onkowie ekipy byliby zainteresowani wspó?prac? nad tym tytu?em.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 24, 2013, 08:42:52
PM wys?ane. :P


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Pomazaniec on Lipiec 25, 2013, 08:57:46
Witam
Chcia?bym podj?? si? wspó?pracy z wami. Krótka o mnie: jestem 18, chodz? do II kl Technikum Informatycznego, w wolnych chwilach zajmuje si? pisaniem opowiadani i wierszy. Mam nadzieje zosta? waszym t?umaczem/korektorem. W razie pyta? prosz? pisa? pod adres: kitan25@wp.pl
Pozdrawiam i prosz? o szybk? odpowied?.
Krystian


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 25, 2013, 09:04:33
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: gofer on Sierpień 19, 2013, 07:42:57
Z ch?ci? bym popracowa?a w grupie translatorskiej jako grafik- prowadz? walki w gimpie (PS mi nie le?y i ju?). Za t?umaczenie si? nie bior?, bo zawsze wychodzi jakie? takie "sztywne" (owocuje praca z tekstami medycznymi...), korekcji nigdy nie próbowa?am- nie wiem jakie by?yby efekty, ale mog? spróbowa? swoich si?, je?li macie co? na przetestowanie.
Info o mnie: lat 23, studiuj? stom? w Poznaniu
pzdr


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Sierpień 19, 2013, 08:27:48
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: ellayl on Listopad 17, 2013, 04:39:15
Bardzo podoba mi si? mo?liwo?? wspó?pracy z wasz? grup?. Ze wzgl?du na moje umiej?tno?ci (doskona?a znajomo?? j?zyka polskiego oraz bardzo dobra angielskiego) chcia?abym wesprze? CFC jako t?umacz z j?zyka angielskiego i/lub korekta. Nie po?a?ujecie ;)
Co? o mnie... Mam 19 lat, studiuj? filologi? angielsk?, pracuj? jako tester lingwistyczny. Przysz?o?? wi??? z t?umaczeniami... A oprócz tego kocham fantastyk? pod prawie ka?d? postaci?. :)

K?aniam si?,
Ell.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Listopad 17, 2013, 06:26:36
PMka poszla.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Nidor on Styczeń 12, 2014, 02:27:47
Witam wszystkich!

Jestem zainteresowany t?umaczeniem a mianowicie jestem fanem j?zyka angielskiego  ;D
Mówi? te? troch? w j?zyku w?oskim. Znam si? te? na grafice komputerowej (kiedy? rysowa?em)
wi?c photoshop nie jest mi obcy, aktualnie posiadam pe?n? wersje adobe photoshop elements 11 czyli tak? wersje studencka ale daje rad? :)
Jako mój ma?y preview przet?umaczy?em oko?o 10 stron komiksu "Assassin's Creed - Accipiter" po?wieci?em na to do?? ma?o czasu (jakie? par? godzin) to te? na pewno b?dzie kilka b??dów jak te? spotka?em si? z kilkoma s?owami których nie by?em w stanie przet?umaczy?, nie mam poj?cia czy w internecie mo?na znale?? ju? pe?ne t?umaczenie tego komiksu ale licz? si? ch?ci chyba... Plik rar'u mam gotowy do wys?ania.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Styczeń 12, 2014, 02:44:36
Posz?a PMka.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Kubsone on Styczeń 21, 2014, 10:03:48
Witam,
Jestem zainteresowany wspó?prac? w zakresie t?umacze?. Angielski znam  dobrze, a na pewno wystarczaj?co dobrze na poziom j?zykowy komiksów. Dodatkowym atutem mo?e by? to, ?e jestem fanatykiem uniwersum SW i na t?umaczeniu komiksów z tego w?a?nie uniwersów chcia?bym si? skupi?, wi?c mam wiedz? o ?wiecie a co za tym idzie b??dów merytorycznych by? nie powinno :).

Pozdrawiam


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Styczeń 21, 2014, 11:00:44
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Astagna on Luty 07, 2014, 11:24:57
Hmm, zg?aszam ch?? pomocy przy korekcie; studiuj? filologi? polsk?, specjalizuj? si? w kierunku korekty/redakcji j?zykowej/edytorstwa - my?l?, ?e przyda?oby mi si? troch? wi?cej praktyki poza zaj?ciami ;) Angielski znam wystarczaj?co dobrze, by da? sobie rad? ze sprawdzaniem poprawno?ci t?umaczenia.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: maf on Luty 24, 2014, 01:24:50
Witam wszystkich,
zg?aszam si? do pomocy przy korekcie. Ostatnio czyta?em "Green Arrow - rok pierwszy" i wypatrzy?em par? powa?nych b??dów ortograficznych. Mam 34 lata, z wykszta?cenia jestem historykiem, nie polonist?, ale praca w szkole wyczuli?a mnie na nieprawid?owe u?ywanie j?zyka polskiego :)  Znam j?zyk angielski i rosyjski w stopniu, który umo?liwia mi czytanie tekstów ze zrozumieniem, ale profesjonalnego t?umaczenia raczej bym si? nie podj??, ze wzgl?du na niewystarczaj?c? znajomo?? idiomów i slangu. W j?zyku polskim natomiast s?u?? pomoc?. Mog? te? pomaga? przy prostych czynno?ciach graficznych.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Luty 24, 2014, 08:07:52
PW wys?ana.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Szalony Kartofel on Maj 16, 2014, 01:00:12
Witam.
Chcia?bym nawi?za? wspó?prac? z grup? CFC w charakterze grafika. Aktualnie do edycji korzystam PS. Licze na szybk? odpowied?


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Maj 16, 2014, 12:08:15
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: dxskv. on Czerwiec 13, 2014, 11:01:15
Cze??. Jestem zainteresowany wspó?prac? na stanowisku t?umacza, mog? ewentualnie te? czasem pomóc z jak?? korekt?. Mam 19 lat, jestem absolwentem liceum i nauk? angielskiego sko?czy?em obecnie na poziomie C1, czyli najwy?szym mo?liwym w szkole ?redniej. Co jeszcze... No, lubi? komiksy? :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 13, 2014, 11:11:43
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: krzyniu_pyniu on Czerwiec 27, 2014, 09:45:42
Siemanko. Chcia?bym okaza? wsparcie swojej ulubionej grupie translacyjnej w postaci dyspozycyjnego i zawsz? ch?tnego do pracy grafika. Mam 26 lat, w programach graficznych siedz? od 9 lat. Co tam wi?cej? Preferuj? marvela, chocia? ponad wszystko po prostu dobr? histori?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 27, 2014, 11:07:16
PM wys?ana.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: kanee on Lipiec 29, 2014, 09:34:41
Cze??. Wpad?em ostatnio na pomys?, ?eby przet?umaczy? Guardians of the Galaxy (vol. 1, vol. 2), troch? pogooglowa?em i doszed?em do wniosku: po co robi? to na w?asn? r?k?, skoro s? takie fajne grupy jak Wasza, w której na pewno znajd? si? osoby ch?tne do pomocy pocz?tkuj?cemu :D. Lat mam 23. Zarówno jestem gotów do t?umaczenia/korekty jak i zaj?cia si? stron? graficzn? (>6 lat znajomo?ci wszelakich programów do obróbki grafiki).

Pozdrawiam


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: stefan1995 on Sierpień 05, 2014, 04:06:08
Witam. Mam 19 lat i wci?? ucz? si? w technikum. Chcia?em zabra? si? za czytanie komiksów Gwiezdnych Wojen czy Batman od samego pocz?tku chronologicznie lecz wi?kszo?? jest w j?zyku angielskim. Dlatego przy okazji chcia?bym pomóc w t?umaczeniach. Ci??ko okre?li? mi mój poziom angielskiego bo zwykle spotykam si? z  w miar? ?atwymi tekstami, dlatego chcia?bym spróbowa? czego? nowego a jednocze?nie pomocnego w nauce j?zyka. Krytyka nie jest dla mnie powodem do zniech?cania a wr?cz przeciwnie bo wiem nad czym mog? popracowa?.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Sierpień 05, 2014, 04:23:29
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Yossa0 on Sierpień 29, 2014, 09:47:31
Witam,

chcia?bym wspomóc wasze wysi?ki w propagowaniu komiksu w Polsce moj? skromn? osob?. Prac? CFC obserwuje uwa?nie od kilku lat, ale wcze?niej nie decydowa?em si? na propozycj? wspó?pracy z powodu ma?ej ilo?ci wolnego czasu. Na szcz??cie ostatnio zmieni?em prac?, na tak?, w której raczej musz? by? dyspozycyjny ni? by? ca?y czas zaj?ty :), co spowodowa?o, ?e zacz??em cierpie? na nadmiar wolnego czasu. Nie najgorzej w?adam j?zykiem angielskim. Nie wiem na jakim poziomie jestem, ale od kilku lat regularnie wspó?pracuje z 3 firmami, dla których wykonuje t?umaczenia z j?zyka angielskiego na polski, ulotek produktowych z dziedziny IT i nikt jak na razie nie narzeka? :). Obróbka graficzna te? nie jest mi ca?kiem obca, ale tutaj jestem ?wiadom swoich ogranicze?. O ile zadania typu czyszczenie dymków jest w moim zasi?gu, to co? bardziej skomplikowanego raczej mnie przero?nie.

Co do samych komiksów, to zakocha?em si? w nich jakie? 15 lat temu i do dzisiaj mnie trzyma  ;) Czytam praktycznie wszystko co wpadnie mi w r?ce, ale najbardziej odpowiadaj? mi produkcje Image i Marvela. Po polsku najbardziej chcia?bym zobaczy? seri? "The Boys" Gartha Ennisa, (nawet zabra?em si? do w?asnor?cznego t?umaczenia, ale poleg?em, na slangowej angielszczy?nie g?ównych bohaterów), oraz Noble Causes i Stormwatch: Team Achilles.

Pozdrawiam


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Sierpień 30, 2014, 04:48:15
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Cinemascope4K on Styczeń 04, 2015, 06:09:46
Witajcie,
Chcia?bym zadeklarowa? ch?? wspó?pracy z grup?.
Jestem studentem 3 roku dziennikarstwa, lektorat j. angielskiego zaliczony na poziomie B2.
"Pope?ni?em" kilka t?umacze? seriali czy filmów niezale?nych.  Oprócz t?umaczenia mog? te? wspomóc Was od strony graficznej (mam jakie? ma?e do?wiadczenia z Photoshopem).

Ch?tnie zaj??bym si? Deadpool'em. Na uczelni mam ma?o wyk?adów, wi?c min. 1 dzie? w tygodniu mog? po?wi?ci? na t?umaczenia.

Pozdrawiam :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Styczeń 04, 2015, 06:35:50
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mareczek on Marzec 01, 2015, 11:33:27
Witam.
30 lat, jako nastolatek fan TM-Semic-owych Batmanów, sentyment pozosta? do dzi?, st?d pomys?, by do Was napisa?. Chcia?bym spróbowa? si? jako t?umacz tytu?ów powi?zanych z Mrocznym Rycerzem.
Je?li b?dziecie zainteresowani wspó?prac?, prosz? o info.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Marzec 01, 2015, 09:56:10
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Astro on Sierpień 18, 2015, 09:23:45
Czo?em !
Ju? od jakiego? czasu zapoznaj? si? z baz? komiksów na waszej stronie i dopiero dzi? zauwa?y?em, ?e szukacie ludzi do wspó?pracy. Z dzik? ch?ci? chcia?bym by? cz??ci? tego komiksowego ?wiata.

Mam 37 lat i komiksy s? ze mn? od zawsze.
Z zawodu jestem grafikiem i jako grafik chcia?bym z Wami wspó?pracowa?.

Pozdrawiam
A.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Sierpień 18, 2015, 01:15:52
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Korber on Sierpień 30, 2015, 08:47:40
Cze??,
w ramach mojego komiksowego hobby (z naciskiem na komiksy DC) postanowi?em spróbowa? swoich si? w t?umaczeniu. Przymierza?em si? do tego od jakiego? czasu. W ko?cu pad?a decyzja, ?eby spróbowa?. Wybra?em ju? swój kierunek, pad?o na Sinestro (Green Lanternów nie chcia?bym rusza? ze wzgl?du na ew. wydanie przez Egmont).
Poni?ej wklejam link z próbk?.

https://drive.google.com/file/d/0B70IvHGv_MUteWhhcGhETFU0Unc/view?usp=sharing

Dlaczego nie sam pomimo planów wykonywania t?umacze? i warstwy graficznej w pojedynk?? Dlaczego we wspó?pracy?
W grupie ra?niej, zawsze mo?na si? kogo? poradzi?. Nie ukrywaj?c krytyczne spojrzenie i korekta te? jest niezwykle pomocna (zarówno samego skryptu jak i gotowej wklejki).
Ale przede wszystkim potrzebuje opinii ludzi z zewn?trz (po spojrzeniu na t? niewielk? próbk?) czy jest sens w to brn?? czy raczej beznadzieja ;).
Je?li nie wygl?da to ?le i jest szansa na wspó?prac?, chcia?bym rozpocz?? powoli, skupiaj?c si? na tym projekcie, ale oczywi?cie je?li zajdzie taka potrzeba udzielaj?c równie? pomocy na miar? moich mo?liwo?ci przy innych projektach.

Co do udost?pnionego fragmentu, wiem ?e polskie znaki czcionki mog? pozostawia? wiele do ?yczenia (wprowadzone na poczekaniu), jak i kwestia t?umaczenia nazw w?asnych (Green Lantern Zielona Latarnia) jest kwesti? otwart? (zauwa?y?em, ?e Egmont zacz?? spolszcza? s?owa tworz?c twory typu "Green Lanternów").

Na koniec krótka metryczka. 27-latek, doktorant na jednej ze ?l?skich uczelni.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Sierpień 30, 2015, 09:02:13
PMka posz?a!


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Gruumsh on Sierpień 30, 2015, 09:08:06
Jakby co, Sinestro jest zaklepany przez osob? z innej grupy.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Corniszon on Maj 22, 2016, 09:26:39
Hej, jestem Kornel i ch?tnie przyj??bym posad? Grafika (czyszczenie dymków, wklejanie tekstu).
Chodz? do 2 klasy technikum na "grafik?". Komiksami na powa?nie interesuj? si? dopiero (ju??) 2 lata (na Pyrkonie 2015 kupi?em Batmana od Egmontu i si? zacz??o). Raczej czytam komiksy DC, ale ostatnio wkr?ci?em si? te? w X-Men'ów. Najlepiej bawi?bym si? "grafikuj?c" co? zwi?zanego z Batmanem, ale oczywi?cie jestem otwarty na inne tytu?y :]


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Maj 22, 2016, 09:58:19
Info posz?o na PW.


TytuĹ‚: Ch?? wspó?pracyprzy t?umaczeniu komiksów
Wiadomość wysłana przez: loganx27 on Czerwiec 19, 2016, 01:40:49
Witam
Chcia?bym podj?? si? wspó?pracy z wami. Krótka o mnie: mam 38 lat pracuj? w wojsku na co dzie? mam styczno?? z ?o?nierzami ameryka?skimi wiec uwa?am ze mój angielski jest na bardzo wysokim poziomie, w wolnych chwilach zajmuje si? pisaniem programów i czytaniem komiksów. Chcia?bym bardzo t?umaczy? komiksy.


TytuĹ‚: Odp: Ch?? wspó?pracyprzy t?umaczeniu komiksów
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 19, 2016, 09:32:21
Posz?a wiadomo?? na PW.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: pkacz on Lipiec 04, 2016, 12:34:38
Cze??, jestem Pawe? i chcia?bym zaproponowa? wspó?prac?  :)

Moja przygoda z komiksem zacz??a si? od Tytusów i Kajka i Kokosza jakie? 30 lat temu. W mi?dzyczasie czyta?em wszystko co wpada?o w r?ce: Asteriksa, TM-Semic, Egmont, Mandragor? a? po translacje (i orygina?y) znajdowane w sieci. Od lat czytam te? komiksy przet?umaczone przez CFC i stwierdzi?em, ?e mo?e pora si? zrewan?owa?.

Od przesz?o 15 lat jestem t?umaczem j?zyka angielskiego, a od 10 lat pracuj? w prasie, zajmuj?c si? tworzeniem tekstów, ich redakcj? i korekt?. Mam na koncie kilkana?cie przet?umaczonych ksi??ek i oko?o 5 tys. rzeczy mniejszego formatu: artyku?ów, materia?ów reklamowych, poradników, opracowa? itp. 

Gdyby grupa CFC by?a zainteresowana jak?? form? wspó?pracy, prosz? o wiadomo??.

Pozdrawiam,
Pawe?


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 04, 2016, 01:43:22
PW wys?ane.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: OiPsycho on Sierpień 07, 2016, 04:11:47
Cze??. Jestem Patryk i chcia?em podj?? z wami wspó?prac? w zakresie t?umaczenia lub korekty tekstu. Na ?yczenie mam gotow? próbk? t?umaczenia kilku stron komiksu Deadpool Infinite Comic #1. Pozdrawiam i czekam na odpowied? :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Sierpień 07, 2016, 06:07:42
PM-ka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: reyline on Wrzesień 13, 2016, 03:34:29
Cze?? jestem Adrian i chcia?bym do??czy? do waszej ekipy jako t?umacz. Interesuje mnie tematyka sci-fi, fantasy. Mam przygotowane dwa przet?umaczone komiksy, pierwszym jest Angela Queen of Hel #1 (tekst ju? wklejony, pora?a moja nieumiej?tno?? obs?ugi painta xD) a drugim Doctor Fate v4 #1 (gotowy skrypt). Podajcie adres, na który mam to wys?a?, ?eby?cie mogli sprawdzi? z czym macie do czynienia. Nadmieniam, ?e w?a?nie te dwie serie chcia?bym t?umaczy?. Dalsze plany by?y by w kwestii dogadania :). Nie ukrywam, ?e nie jestem ?adnym profesorem politologii angielskiej, wi?c czasami zdarz? si? b??dy i zwroty, których nie b?d? potrafi? przet?umaczy?. Dlatego czasami dobrze by by?o si? z kim? skonsultowa?. Zapytacie pewnie dlaczego chc? to robi?? Ju? ?piesz? z wyja?nieniami. Od kilku lat jestem fanem komiksów. Chcia?bym t?umaczy? seri?, których pró?no szuka? na naszym rynku komiksowym, a wiem ?e s? fani, którzy chcieli by przeczyta? w?a?nie takie serie. No dobra ko?cz? bo si? troch? rozpisa?em. Prosz? o pozytywne rozpatrzenie mojej pro?by :)
Pozdrawiam


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Wrzesień 13, 2016, 04:04:45
Posz?o info na PM.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Mustangus on Październik 11, 2016, 01:14:08
Cze??. Nazywam si? Konrad. Powiem wprost, nie znam si? na programach informatycznych....CH?tnie bym si? zaj?? t?umaczeniem komiksów z j?zyka ang. na polski. Zawsze chcia?em przezczyta? komiksy o ghost riderze  (jest ich troch?, lecz ma?o), a w szczególno?ci blade'a. U nas w kraju mamy tylko i wy??cznie komiks w postaci adaptacji filmowej....Je?eli by?aby taka mo?liwo??, ch?tnie bym si? zaj?? równie? eventami jak
- Rise of Midnight Sons( jest kawa?ek owszem z Tm Semic lecz wy??cznie o ghost riderze, czyli niewiele)
- Midnight Massacre
- Road To Vengeance: Missing Link
- Siege of Darkness
W przypadku tych eventów nie ma strachu ?e wydadz? je w Polsce. S? to komiksy z lat 90, wi?c jest niewielka szansa ?eby egmont tym si? zaj??. Prosz? o szybk? odpowiedz.


Pozdrawiam
Konrad Dopciuch


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Październik 11, 2016, 06:36:08
PMka wys?ana.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Nightwing on Październik 18, 2016, 10:30:47
Cze?? :)
Nazywam si? Dawid i by?bym zainteresowany podj?ciem wspó?pracy. Na programach informatycznych si? nie znam, ale ch?tnie zaj??bym si? t?umaczeniem komiksów :)
Czekam na odpowied? i pozdrawiam :)TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Październik 19, 2016, 12:04:17
PW posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Dom! on Październik 23, 2016, 10:08:29
Cze??. Mam na imi? Dominik i chcia?bym podj?? z Wami wspó?prac? przy t?umaczeniu komiksów. Podobnie jak moi przedmówcy nie znam si? na obs?udze programów graficznych, ale s?dz?, ?e jest to do ogarni?cia.

Komiksy - Marvela i DC - czytam od lat 90tych, kiedy wydawane by?y jeszcze przez TM-SEMIC i dlatego tytu?ami tych?e wydawnictw ch?tnie si? zajm?. Mój angielski jest na poziomie C1, mam z nim do czynienia na co dzie?. 


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Październik 24, 2016, 02:48:03
PW posz?o.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Czarny Sen on Grudzień 06, 2016, 10:25:52
Witam. Chcia?bym spróbowa? swoich si? w t?umaczeniu komiksów. Mia?em kilka lat przerwy od komiksu superbohaterskiego, lepiej orientuj? si? w dzie?ach o tematyce obyczajowej lub zahaczaj?cych o fantastyk?. Móg?bym równie? pomóc w korekcie.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Grudzień 07, 2016, 12:48:30
PW wys?ana.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Alert on Grudzień 07, 2016, 09:43:41
Cze??. Nazywam si? Bartek, od jaki? pi?ciu lat czytam ca?kiem sporo komiksów, g?ównie superbohaterskich z Marvela i DC, chocia? ostatnio tylko z DC. Od jakiego? czasu my?la?em, ?eby zacz?? si? zajmowa? dla zabicia czasu, wykorzystania angielskiego i chcia?bym spróbowa? swoich si? w t?umaczeniu komiksów.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Grudzień 08, 2016, 12:16:40
I PMka wys?ana.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: wosonek on Grudzień 28, 2016, 09:31:30
Witajcie. Mam na imi? Klaudiusz i te? móg?bym t?umaczy? komiksy. Czekam na PW :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Grudzień 28, 2016, 08:07:53
PW posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Pyrka on Styczeń 27, 2017, 12:37:36
Hej,
Chcia?bym do??czy? do CFC w charakterze grafika. W programach graficznych siedz? ju? jakie? 7 lat (g?ownie PS).


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Styczeń 27, 2017, 01:04:54
Posz?a PW.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Kuelemelelele on Luty 16, 2017, 09:39:59
Cze??!
Chcia?abym do??czy? do grupy t?umaczy, jednak najpierw mia?abym pytanie, czy zajmujcie si? tylko komiksami "wielkich" twórców typu Marvel i DC? Czy je?li chcia?abym t?umaczy? typowe WebComic, równie? mog? spróbowa? swoich si??


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Luty 17, 2017, 12:38:26
Nie t?umaczymy webcomicsów. Czy mimo to jeste? nadal zainteresowana do??czeniem do grupy?


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Kuelemelelele on Luty 17, 2017, 02:20:12
Nie, odpuszcz? sobie bo tak naprawd? siedz? jedynie w tym. Szuka?am po prostu wi?kszej grupy, gdzie mog?abym publikowa? swoje t?umaczenia i liczy? na cie? zainteresowania danymi historiami, bo wiadomo - w wi?kszej, znanej grupie zawsze lepiej, ni? zaczyna? wszystko od pocz?tku.
Dzi?kuj? za szybk? odpowied? i ?ycz? Wam powodzenia w Waszej dzia?alno?ci! :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Tomb on Marzec 05, 2017, 05:02:57
Postanowi?em spróbowa? swoich si? w t?umaczeniach i oferuj? swoj? prac?/czas (niepotrzebne skre?li? ;)) w tym kierunku. Oczywi?cie t?umaczenie z j?zyka angielskiego.
Je?li wspó?praca b?dzie sz?a w dobrym kierunku i oka?? si? mie? odpowiednie umiej?tno?ci to postaram si? poszerzy? moje t?umaczenie dodatkowo o obs?ug? programów graficznych.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Marzec 05, 2017, 05:08:58
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Skyanaa on Marzec 12, 2017, 12:33:12
Dzie? dobry, nazywam si? Wiktoria. Od praktycznie najm?odszych lat ucz? si? j?zyka angielskiego. Chcia?abym wykaza? si? jako t?umacz z tego w?a?nie j?zyka.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Marzec 12, 2017, 12:44:06
PM wys?ana.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Ms.Salander on Czerwiec 09, 2017, 10:30:22
Witam. Mam na imi? Luiza. Komiksami interesuje si? ju? jaki? czas, zacz??o si? od starych Semiców brata. Chcia?abym wspomóc swoimi t?umaczeniami. By?by to te? dla mnie trening, gdy? mia?abym kontakt z j?zykiem.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 09, 2017, 03:36:15
PM wys?ana.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: mayingjie on Lipiec 08, 2017, 12:51:55
Cze?? wszystkim. ?wie?o upieczony magister translatoryki (który w ramach pracy przet?umaczy? pewien znany polski komiks na j?zyk angielski) ch?tnie we?mie udzia? w Waszym projekcie. Szukam okazji do potrenowania pióra i zdobycia nieco do?wiadczenia. Pozdrawiam :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 08, 2017, 05:00:30
Posz?a PM-ka.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Resa on Lipiec 10, 2017, 08:43:10
Hej :)
Ch?tnie pomog? przy t?umaczeniu projektów z j?zyka angielskiego.
Posiadam do?wiadczenie t?umaczenia mangi/ anime.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Lipiec 10, 2017, 09:56:33
PM wys?ana.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Idiominus on Sierpień 21, 2017, 01:31:45
Jestem gotów wspó?pracowa? z wami. Mam czas na tyle by przet?umaczy? par? komiksów. Mog? zaj?? si? t?umaczeniem, korekt? byle nie photoshopem bo to dla mnie czarna magia. Z dost?pem komiksów nie mam, gdy? zbieram komiksy. Zarówno dc jak i marvel. Pare historii mam na sk?adzie którymi mog? sie zaj?c jak one more day, brand new day, heroes return, heroes rebnorn, ghost rider, blade. Pozbiera?o sie troch?. Prosz? o szybki kontakt.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Eryczek on Listopad 19, 2017, 12:16:33
Witam. Chcia?bym pomóc przy t?umaczeniu dialogów i wszelkiej ma?ci tekstów z j?zyka angielskiego. Jestem do?? dobry z j?zyka polskiego, wi?c "przepisywanie" dialogów nie powinno by? dla mnie problemem.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Listopad 19, 2017, 01:56:53
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Maciejkr on Grudzień 19, 2017, 10:39:27
Witam!
Nazywam si? Maciek i chcia?bym do??czy? do ekipy. Mam 18 lat, a komiksy czytam od 3 lat. Do?? dobrze umiem angielski, moje umiej?tno?ci graficzne nie s? mo?e na jakim? wysokim poziomie, radz? sobie z gimpem, z wstawianiem napisów czyszczeniem dymków.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Grudzień 19, 2017, 10:46:23
Posz?a PMka.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: zamore on Styczeń 12, 2018, 03:34:03
Witam !
Chcia?bym do??czy? do grupy, mog? t?umaczy? komiksy angielskie (poziom proficient), niemieckie i hiszpa?skie, ewentualnie podstawowe s?ownictwo j?zyka francuskiego.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Styczeń 12, 2018, 01:51:20
PMka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Charlie G. on Luty 03, 2018, 07:58:45
Witam,

Chcia?bym do??czy? do zespo?u jako t?umacz - angielski, ewentualnie niemiecki. Co do angielskiego, znam j?zyk nie?le i kiedy? zdarza?o mi si? t?umaczy? dla w?asnej satysfakcji czy na potrzeby pracy magisterskiej.Chc? t?umaczy?, bo po prostu lubi? ten j?zyk :) Niemiecki znam na poziomie podstawowym, t?umaczenia z niego traktowa?bym raczej jako rodzaj nauki. Mog? te? pomóc jako korektor. Grafiki nie ogarniam za dobrze.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Luty 03, 2018, 09:24:14
Sprawd? PM.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: bartosz93w on Luty 22, 2018, 06:44:14
Witam, od 6 lat mieszkam w Niemczech i t?umaczeniem z tego j?zyka mog? si? zaoferowa?. Czekam na dalsze info :)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Luty 23, 2018, 09:08:42
Napisa?em na PW.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Elliott on Marzec 07, 2018, 11:55:34
Cze??, chcia?abym do??czy? do zespo?u jako grafik/t?umacz. Programy graficzne mam do?? dobrze opanowane. Angielski na dobrym poziomie, t?umacz? teksty równie? dla siebie. Dodatkowo podstawy francuskiego z ch?ci? dalszej nauki, wi?c mog?abym pomaga? równie? w t?umaczeniu z tego j?zyka.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Marzec 08, 2018, 05:58:45
Sprawd? PW.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: LoonyWolf on Czerwiec 05, 2018, 11:57:07
Cze??, ch?tnie podejm? wspó?prac? z grup? w roli t?umacz/korektor.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Czerwiec 06, 2018, 12:10:59
PM-ka posz?a.


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: Ragana on Sierpień 28, 2018, 07:37:40
Hej wszystkim,

Jestem zainteresowana wspó?prac? w roli t?umacz/korektor.

Mam niewielkie do?wiadczenie, studiuj? t?umaczenia na uniwersytecie w Londynie. Zajmuj? si? t?umaczeniami mi?dzy polskim, angielskim i rosyjskim. W kwestiach graficznych powinnam sobie poradzi?, ale w razie czego mam kogo zapyta? ;)


TytuĹ‚: Odp: Wspó?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Sierpień 28, 2018, 09:52:58
PW wys?ana.


Tytuł: Wsp�?praca
Wiadomość wysłana przez: aniel05 on Październik 31, 2018, 04:32:14
Witam

Mogę pomóc jako grafik. Kiedyś współpracowałem z Grumik ale to już chyba 10 lat temu było. :)


Tytuł: Odp: Wsp�?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Październik 31, 2018, 04:51:00
SprawdĹş priv.


Tytuł: Odp: Wsp�?praca
Wiadomość wysłana przez: twentytwotwelve on Grudzień 28, 2018, 02:16:48
Witam.

Mógłbym pomóc jako grafik. Od dwóch lat bawię się grafiką komputerową i pomyślałem że taka praca przy komiksach może być fajnym doświadczeniem


Tytuł: Odp: Wsp�?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Grudzień 28, 2018, 04:41:43
PW poszła.


Tytuł: Odp: Wsp�?praca
Wiadomość wysłana przez: endriu on Styczeń 31, 2019, 10:25:48
Czołem,
chętnie spróbuję swoich sił przy współpracy jako korektor.


Tytuł: Odp: Wsp�?praca
Wiadomość wysłana przez: T#M on Styczeń 31, 2019, 06:06:17
SprawdĹş PW.